Sensus

Genom samarbetet med vårt studieförbund Sensus kan vi erbjuda många olika tillfällen till att lära något nytt, att få nya upplevelser och nya gemenskaper.

Sensus  är en resurs i församlingens arbete och hjälper oss med:

• utställningsmaterial

• materialrabatter

• administration

• försäkringar

• ekonomi

• pedagogisk hjälp och stöd

• pedagogiska hjälpmedel

• cirkelledarutbildning

• inspirationsdagar för cirkelledare

• referensböcker