Foto: Kimberly Farmer

Sensus

Genom samarbetet med vårt studieförbund Sensus kan vi erbjuda många olika tillfällen till att lära något nytt, att få nya upplevelser och nya gemenskaper.

Sensus  är en resurs i församlingens arbete och hjälper oss med:

• utställningsmaterial

• materialrabatter

• administration

• försäkringar

• ekonomi

• pedagogisk hjälp och stöd

• pedagogiska hjälpmedel

• cirkelledarutbildning

• inspirationsdagar för cirkelledare

• referensböcker