Foto: Linda Mickelsson

Konfirmation för alla

Konfirmationen är till för alla, för dig som vuxen eller för dig med särskilda behov

Vi erbjuder konfirmandundervisning för ungdomar som behöver en liten grupp, kontinuitet/rutiner, många ledare, lugn miljö eller har andra särskilda behov. Konfirmandgruppen "Exodus" startar vid tillräckligt många anmälningar och konfirmation sker när man är konfirmationsförberedd.

Vuxenkonfirmation

Det är aldrig för sent. Blev det inte av när du var i tonåren, har intresset kommit senare i livet eller vill du bearbeta livsfrågor tillsammans med andra vuxna?

När vi blir en liten grupp lägger vi upp en studieplan för vuxna konfirmander. Gudstjänster, samtal och undervisning ingår i all konfirmandundervisning. Även vuxna får möjlighet att åka på läger.