Samverkan med skolan

Vi har ett omfattande och nära samarbete med förskolor och skolor i kommunen. Samverkan med skolan sker i dess arbete enligt läroplan i de ämnen där kyrkan på ett naturligt sätt kan bidra med kunskap, reflektion och upplevelse.

Utbud VT 2024

Årskurs 1 och 2
Kyrkopedagogisk vandring

Kom och upptäck kyrkan! Med utgångspunkt i läroplanen och med kyrkobyggnaden som resurs använder vi flera sinnen och olika metoder för att lära känna kyrkorummet, kristendomen och traditionen. Besöket går att anpassa efter era önskemål och det ni arbetar med just nu. 

När: Löpande under terminen
Var: Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka, Ljusterö kyrka eller Roslags-Kulla kyrka
Tidsåtgång: 1 timme


Årskurs 3
Dramavandring

Under dramavandringen deltar eleverna i ett 
enkelt rollspel och får en inblick i kyrkans uppgifter förr och nu. Fokus ligger på våra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning. Vi rör oss både ute på kyrkogården och inne i kyrko-
rummet. Hur går en begravning till? Vad säger prästen vid ett dop och varför det? Får man gifta sig med vem man vill i kyrkan? 

När: Löpande under terminen
Var: Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka, Ljusterö kyrka eller Roslags-Kulla kyrka
Tidsåtgång: 1 timme


Årskurs 4 och 5
Bibeläventyret

Bibeläventyret är ett icke konfessionellt läromedel som finns i hela Sverige och leds av utbildade och licensierade instruktörer. Med berättande, drama, rörelser och bilder berättar vi oss genom bibelns kända berättelser. Vandringen genom Gamla testamentet är en förutsättning för Nya testamentets Bibeläventyr. Därför vänder vi oss i första hand till årskurs 4 med Gamla testamentet och årskurs 5 med Nya testamentet.  

Vi kommer gärna ut till er skola och berättar mer. Du kan även läsa mer på bibelaventyret.se eller i den bifogade broschyren. 
 
När: Löpande under terminen
Var: I ert klassrum
Tidsåtgång: 3x90 minuter inklusive paus

 

Årskurs 5
Kyrkopedagogisk vandring 

Vår kyrkohistoriska vandring sker i och omkring Österåkers kyrka och är en guidad tur där eleverna får möta karaktärer från Österåker och kyrkans historia. Personer som betytt mycket för vår bygd genom historien och kyrkans roll i vårt samhälle genom historien – från vikingatid till idag. 

När: Vecka 20 och 22
Var: Österåkers kyrka
Tidsåtgång: 1 timme


Årskurs 6
Kyrkopedagogisk vandring

Kom och upptäck kyrkan! Med utgångspunkt i läroplanen och med kyrkobyggnaden som resurs använder vi flera sinnen och olika metoder för att lära känna kyrkorummet, kristendomen och traditionen. Besöket går att anpassa efter era önskemål och det ni arbetar med i ämnet just nu. 

När: Löpande under terminen
Var: Österåkers kyrka
Tidsåtgång: 1 timme

 

Årskurs 7–9
Lektionsmedverkan och studiebesök

Vi har möjlighet att göra klassbesök för att sam-
tala kring exempelvis förberedda frågor eller berätta om vår yrkesvardag. Det finns också möjlighet att göra studiebesök i någon av våra kyrkor och ställa era frågor där. Planering och genomförande sker i samråd med lärare för att på bästa sätt passa gruppen och önskad ämnesinriktning. 

Målsättningen med pastoratets skolarbete är

– att i dialog hjälpa elever, lärare och personal bearbeta livsfrågor

– att i gudstjänstens form hjälpa skolorna uttrycka högtid och gemenskap

– att vara tillgänglig på skolorna för diskussion och samtal.

900 år på 40 minuter. Se filmen Korsets väg – en kyrkohistorisk tidsresa i Österåker.

"Korsets väg" är en film om livstolkning och kyrkan genom tid och rum. Filmens innehåll spänner över tiden från kristendomens inträde i Österåker fram till idag.