Samverkan med skolan

Vi har ett omfattande och nära samarbete med förskolor och skolor i kommunen. Samverkan med skolan sker i dess arbete enligt läroplan och lokal skolplan, i de ämnen där kyrkan på ett naturligt sätt kan bidra med kunskap, reflektion och upplevelse.

Vi erbjuder förskolan, årskurs 0–9, särskolan och gymnasiet varierande innehåll och mötesplatser. Det kan vara kyrkovandringar i historia och nutid, lektionsmedverkan eller studiebesök. I samband med de stora högtiderna jul och påsk finns möjlighet till speciellt anpassade gudstjänster i våra kyrkor.

Dessutom erbjuder vi temadagar, arbetsplatsbesök, elevpraktik och finns som stöd vid en eventuell kris på skolan.

Målsättningen med pastoratets skolarbete är

– att i dialog hjälpa elever, lärare och personal bearbeta livsfrågor

– att i gudstjänstens form hjälpa skolorna uttrycka högtid och gemenskap

– att vara tillgänglig på skolorna för diskussion och samtal.

Förskoleklass–årskurs 3

Vi bjuder in barngrupper från kommunens förskolor/skolor till jul- och påskberättelser och samtal med barnen. Antingen kommer grupperna på besök till Lilla kapellet i Åkersberga kyrka eller så gör personal från oss besök ute i förskolor och förskoleklasser. Förskolor bjuds även in till påsk- och julspel.

Vid två till tre tillfällen under året erbjuds alla kyrkotillhöriga 6-åringar i Österåker en barnbibel, som barnen får ta emot i en "Lördagsgudstjänst med små och stora" i Åkersberga kyrka.

Förskoleklass

Julspel
Julspelet dramatiserar berättelsen om Jesu födelse för barn i förskola och förskoleklass. Vi får följa med skattskrivaren på en tidsresa in i kyrkorummet och möter många spännande karaktärer.
När: Vecka 49 och 50 2022
Var: Åkersberga kyrka
Tidsåtgång: Ca 30 minuter

Påskspel
I ett spännande drama lär vi oss mer om händelserna kring den första kristna påsken, och varför vi i Sverige firar påsk i dag.
När: VT 2023
Var: Åkersberga kyrka
Tidsåtgång: ca 30 minuter

Årskurs 1

Kyrkopedagogisk vandring
Kom och upptäck kyrkan! Med utgångspunkt i läroplanen och med kyrkobyggnaden som resurs använder vi flera sinnen och olika metoder för att lära känna kyrkorummet, kristendomen och traditionen. Besöket går att anpassa efter era önskemål och det ni arbetar med just nu.
När: vecka 36 och 37, men även löpande under terminen.
Var: Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka, Ljusterö kyrka eller Roslags-Kulla kyrka
Tidsåtgång: 1 timme

Årskurs 2

Död och liv
I allhelgonatid träffas vi vid någon av pastoratets kyrkor och kyrkogårdar. På elevernas nivå rör vi oss kring ämnen som död, sorg och saknad men också om kärlek och ljus. Utifrån en berättelse lyfts elevernas tankar och funderingar.
När: vecka 43 2022
Var: Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka, Ljusterö kyrka eller Roslags-Kulla kyrka
Tidsåtgång: 1 timme

Årskurs 1–3

Julspel
Vårt julspel berättar om händelserna kring Jesu födelse. I Åkersberga kyrka får eleverna på ett pedagogiskt och roligt sätt med mycket sång möta julens olika karaktärer.
När: vecka 49 och 50 2022
Var: Åkersberga kyrka
Tidsåtgång: ca 40 minuter

Den första påsken
I Åkersberga kyrka får eleverna följa med på en dramatiserad återgivning av den första påskens händelser och lära sig mer om kyrkans tradition och berättelse.
När: VT 2023
Var: Åkersberga kyrka
Tidsåtgång: ca 40 minuter

Årskurs 3

Dramavandring
Under dramavandringen deltar eleverna i ett enkelt rollspel och får en inblick i kyrkans uppgifter förr och nu. Fokus ligger på våra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning. Vi rör oss både ute på kyrkogården och inne i kyrkorummet. Hur går en begravning till? Vad säger prästen vid ett dop och varför det? Får man gifta sig med vem man vill i kyrkan?
När: främst vecka 36 och 37, men även löpande under terminen.
Var: Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka, Ljusterö kyrka eller Roslags-Kulla kyrka
Tidsåtgång: 1 timme

Årskurs 4–5

Årskurs 4 och 5

Bibeläventyret
Bibeläventyret är ett icke konfessionellt läromedel med en kreativ och pedagogisk metodik som leds av en utbildade och licensierade instruktörer. Med berättande, drama, rörelser och bilder berättar vi oss genom bibelns kända berättelser. Vandringen genom Gamla testamentet är en förutsättning för Nya testamentets bibeläventyr. Därför vänder vi oss i första hand till årskurs 4 med Gamla testamentet och årskurs 5 med Nya testamentet.

Vi kommer gärna ut till er skola och berättar mer.
När: vi genomför bibeläventyr löpande under terminen. Välkomna att boka!
Var: i ert klassrum
Tidsåtgång: 3x90 minuter inklusive paus

För dig som lärare, läs mer om Bibeläventyret här.

Årskurs 5

Kyrkopedagogisk vandring
Vår kyrkopedagogiska vandring i och omkring Österåkers kyrka är en guidad tur där eleverna får möta karaktärer från Österåker och kyrkans historia. Även personer som betytt mycket för vår bygd genom historien och kyrkans roll i vårt samhälle genom historien – från vikingatid till i dag.
När: vecka 36 och 37 samt under vårterminen 2023
Var: Österåkers kyrka
Tidsåtgång: 1 timme

Årskurs 6

Kyrkopedagogisk vandring
Kom och upptäck kyrkan! Med utgångspunkt i läroplanen och med kyrkobyggnaden som resurs använder vi flera sinnen och olika metoder för att lära känna kyrkorummet, kristendomen och traditionen. Besöket går att anpassa efter era önskemål och det ni arbetar med i ämnet just nu.
När: vecka 36, 37 samt 43 men även löpande under terminen.
Var: Österåkers kyrka eller Östra Ryds kyrka
Tidsåtgång: ca 1 timme

Årskurs 7–9

Lektionsmedverkan och studiebesök
Vi har möjlighet att göra klassbesök för att samtala kring exempelvis förberedda frågor eller berätta om vår yrkesvardag. Det finns också möjlighet att göra studiebesök i någon av våra kyrkor och ställa era frågor där. Planering och genomförande sker i samråd med lärare för att på bästa sätt passa gruppen och önskad ämnesinriktning.

900 år på 40 minuter. Se filmen Korsets väg – en kyrkohistorisk tidsresa i Österåker.

"Korsets väg" är en film om livstolkning och kyrkan genom tid och rum. Filmens innehåll spänner över tiden från kristendomens inträde i Österåker fram till idag.