Meny

Samverkan med skolan

Vi har ett omfattande och nära samarbete med förskolor och skolor i kommunen. Samverkan med skolan sker i dess arbete enligt läroplan och lokal skolplan, i de ämnen där kyrkan på ett naturligt sätt kan bidra med kunskap, reflektion och upplevelse.

Vi erbjuder förskolan, årskurs 0–9, särskolan och gymnasiet varierande innehåll och mötesplatser. Det kan vara skolkonserter, kyrkovandringar i historia och nutid, lektionsmedverkan eller studiebesök. I samband med de stora högtiderna jul och påsk finns möjlighet till speciellt anpassade gudstjänster i våra kyrkor.

Dessutom erbjuder vi temadagar, arbetsplatsbesök, elevpraktik och finns som stöd vid en eventuell kris på skolan.

Målsättningen med pastoratets skolarbete är

– att i dialog hjälpa elever, lärare och personal bearbeta livsfrågor

– att i gudstjänstens form hjälpa skolorna uttrycka högtid och gemenskap

– att vara tillgänglig på skolorna för diskussion och samtal.

 

Förskoleverksamhet 4–6 år

Vi bjuder in barngrupper från kommunens förskolor/skolor till jul- och påskberättelser och samtal med barnen. Antingen kommer grupperna på besök till Lilla kapellet i Åkersberga kyrka eller så gör personal från oss besök ute i förskolor och förskoleklasser. Förskolor bjuds även in till Påsk- och Julspel.

Vid två till tre tillfällen under året erbjuds alla kyrkotillhöriga 6-åringar i Österåker en barnbibel, som barnen får ta emot i en "Lördagsgudstjänst med små och stora" i Åkersberga kyrka.

 

Årskurs 3 – Dramavandring

Gestaltning i kyrkan med betoning på kyrkliga handlingar, såsom dop, vigsel och begravning. Barnen deltar i ett enkelt rollspel och får en inblick i kyrkans uppgift förr och nu. Som ett komplement till detta finns ett skriftlig arbetsmaterial för en vandring på kyrkogården vid Österåkers kyrka som läraren kan genomföra på egen hand med sin klass.

 

Årskurs 4 och 5 – Bibeläventyret

Bibeläventyret vänder sig till elever i årskurs 4 och 5. Enligt läroplanens riktlinjer ger vi barnen en möjlighet att lära sig och förstå Bibeln som bidragit till de grundläggande värderingarna i vår kultur. Pedagogiken är omväxlande och interaktiv. Vi, två pedagoger, kommer till klassen vid tre tillfällen och tillsammans gör vi en berättelsevandring genom Gamla och Nya testamentet. Med hjälp av drama, trolleri och rim leker vi in kunskapen så att eleverna tillgodogör sig fakta på ett roligt sätt. 

Välkommen att boka in oss för ett Bibeläventyr!

För dig som lärare, läs mer om Bibeläventyret här.

För mer info om bibeläventyret

Dörte Kind

Svenska kyrkan i Österåker

Barn & ungdom, Församlingsassistent

Årskurs 4 – Skolkonsert

En möjlighet att kombinera ämnet musik- och religionsundervisning. Vi erbjuder konserter i Åkersberga kyrka där ni inbjuds att lyssna, titta, sjunga och ta del av många sorters musik och instrument. Även smaksinnet kommer att få sitt! Lättillgängligt och på barns villkor vi vill möta er.

 

Årskurs 5 – Kyrkohistorisk vandring

En vandring i och kring Österåkers kyrka där eleverna får möta historiska personer som berättar om Österåkers kyrka och vår församlings historia.

 

Årskurs 6–9 – Kyrkobesök

Ett klassbesök i någon av våra kyrkor med fokus på kyrkan och dess symboler och vad de betyder för oss idag? Planering och genomförande sker i samråd med lärare. Dagen kan med fördel vara en del av en idrottsdag med promenad till Österåkers kyrka.

 

Gymnasiet, Lektionsmedverkan/Studiebesök

För de klasser som läser religion kan vi från församlingen göra klassbesök, för att samtala kring frågor som eleverna förberett. Alternativt kan ett studiebesök göras i och vid Österåkers eller Östra Ryds kyrka. Arbetet sker tillsammans med ämneslärarna. Gudstjänst/andakt erbjuds i Åkersberga kyrka eller i samband med studiebesöket i Österåkers eller Östra Ryds kyrka. Även i ämnet livskunskap erbjuds lektionsmedverkan i samråd med lärare.

 

Övriga aktiviteter för skolan

Vardagssamlingar för barn i förskola och skola:
Advent. Om skolan önskar bjuds skolklasser in till Adventssamling i adventstid i någon av församlingens kyrkor.


Skolavslutning. Om skolan önskar anordna skolavslutningen i kyrkan går detta att genomföra i samarbete med någon av församlingarna i Österåkers pastorat.
 
Temadagar om
livsfrågor
relationer
mobbning och konfliktlösning
samlevnad
tro
bibelberättelsen
de kristna högtiderna
kyrkans roll i samhället
kyrkan som arbetsplats
 
Arbetsplatsbesök
Församlingen tar emot mindre grupper av elever eller klasser som vill ha information om kyrkan som organisation, yrken i en församling med mera.

Praktik  
Församlingen tar i mån av tid emot praoelever och praktikanter från högstadiet och gymnasiet.

Lärarstudiedag
Församlingen kan erbjuda lärarstudiedag kring frågor som rör tro, livsfrågor och människosyn, bibelberättelser, kris- och sorgearbete, högtid och traditioner. Vi kan också erbjuda en ”Stilla dag” för arbetslaget, i Österåkers kyrka och prästgård. Formerna för detta arbete kan ske på flera sätt: heldag, halvdag, eftermiddag eller på kvällstid.

Kris på skolan

Om skolans personal önskar kan kyrkan vara en resurs i skolans krisarbete. Kontakta kyrkoherden på telefon 08-540 845 23 eller diakon Ullakarin Westlinpå telefon 08-540 845 70. 

Kontaktpersoner för samverkan med skolan

Jonas Olsson

Svenska kyrkan i Österåker

Barn & ungdom, Församlingsassistent

Catarina Söderlind

Svenska kyrkan i Österåker

Barn & ungdom, Församlingsassistent