Samverkan med skolan

Vi har ett omfattande och nära samarbete med förskolor och skolor i kommunen. Samverkan med skolan sker i dess arbete enligt läroplan och lokal skolplan, i de ämnen där kyrkan på ett naturligt sätt kan bidra med kunskap, reflektion och upplevelse.

Vi erbjuder förskolan, årskurs 0–9, särskolan och gymnasiet varierande innehåll och mötesplatser. Det kan vara kyrkovandringar i historia och nutid, lektionsmedverkan eller studiebesök. I samband med de stora högtiderna jul och påsk finns möjlighet till speciellt anpassade gudstjänster i våra kyrkor.

Dessutom erbjuder vi temadagar, arbetsplatsbesök, elevpraktik och finns som stöd vid en eventuell kris på skolan.

Målsättningen med pastoratets skolarbete är

– att i dialog hjälpa elever, lärare och personal bearbeta livsfrågor

– att i gudstjänstens form hjälpa skolorna uttrycka högtid och gemenskap

– att vara tillgänglig på skolorna för diskussion och samtal.

 

Förskoleverksamhet 4–6 år

Vi bjuder in barngrupper från kommunens förskolor/skolor till jul- och påskberättelser och samtal med barnen. Antingen kommer grupperna på besök till Lilla kapellet i Åkersberga kyrka eller så gör personal från oss besök ute i förskolor och förskoleklasser. Förskolor bjuds även in till påsk- och julspel.

Vid två till tre tillfällen under året erbjuds alla kyrkotillhöriga 6-åringar i Österåker en barnbibel, som barnen får ta emot i en "Lördagsgudstjänst med små och stora" i Åkersberga kyrka.

 

Årskurs 3 – Dramavandring

Gestaltning i kyrkan med betoning på kyrkliga handlingar, såsom dop, vigsel och begravning. Barnen deltar i ett enkelt rollspel och får en inblick i kyrkans uppgift förr och nu. 

 

Årskurs 4 och 5 – Bibeläventyret

Bibeläventyret vänder sig till elever i årskurs 4 och 5. Enligt läroplanens riktlinjer ger vi barnen en möjlighet att lära sig och förstå Bibeln som bidragit till de grundläggande värderingarna i vår kultur. Pedagogiken är omväxlande och interaktiv. Vi, två pedagoger, kommer till klassen vid tre tillfällen och tillsammans gör vi en berättelsevandring genom Gamla och Nya testamentet. Med hjälp av drama, trolleri och rim leker vi in kunskapen så att eleverna tillgodogör sig fakta på ett roligt sätt. 

Välkommen att boka in oss för ett bibeläventyr!

För dig som lärare, läs mer om Bibeläventyret här.

För mer info om bibeläventyret

Jonas Olsson

Jonas Olsson

Svenska kyrkan i Österåker

Barn & ungdom, Församlingsassistent

Årskurs 5 – Kyrkohistorisk vandring

En vandring i och kring Österåkers kyrka där eleverna får möta historiska personer som berättar om Österåkers kyrka och vår församlings historia.

Årskurs 6–9 – Kyrkobesök

Ett klassbesök i någon av våra kyrkor med fokus på kyrkan och dess symboler och vad de betyder för oss idag? Planering och genomförande sker i samråd med lärare. 

 

Gymnasiet, Lektionsmedverkan/Studiebesök

För de klasser som läser religion kan vi från församlingen göra klassbesök, för att samtala kring frågor som eleverna förberett. Alternativt kan ett studiebesök göras i och vid Österåkers eller Östra Ryds kyrka. Arbetet sker tillsammans med ämneslärarna. Även i ämnet livskunskap erbjuds lektionsmedverkan i samråd med lärare.

 

Övriga aktiviteter för skolan

Vardagssamlingar för barn i förskola och skola:
Advent. Om skolan önskar bjuds skolklasser in till adventssamling i adventstid i någon av församlingens kyrkor.


Skolavslutning. Om skolan önskar anordna skolavslutningen i kyrkan går detta att genomföra i samarbete med någon av församlingarna i Österåkers pastorat.
 
Arbetsplatsbesök
Församlingen tar emot mindre grupper av elever eller klasser som vill ha information om kyrkan som organisation, yrken i en församling med mera.

Praktik  
Församlingen tar i mån av tid emot praoelever och praktikanter från högstadiet och gymnasiet.

Kris på skolan

Om skolans personal önskar kan kyrkan vara en resurs i skolans krisarbete. Kontakta kyrkoherden på telefon 08-540 845 23 eller diakon Ullakarin Westlin på telefon 08-540 845 70. 

Kontaktpersoner för samverkan med skolan

Jonas Olsson

Jonas Olsson

Svenska kyrkan i Österåker

Barn & ungdom, Församlingsassistent

Catarina Söderlind

Catarina Söderlind

Svenska kyrkan i Österåker

Barn & ungdom, Församlingsassistent