Foto: Gustaf Hellsing

Samtal om sorg

Alla människor är unika och ingen kan i egentlig mening dela din sorg. Ibland kan det ändå vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med någon eller några som är i samma situation. Vi erbjuder stödgrupper för både barn och vuxna.

Varje människa reagerar på ett dödsfall av anhörig utifrån sin egen livssituation. När man har varit med om ett dödsfall är det mycket vanligt att man funderar över livets mål och mening. Man kan då komma att omvärdera mycket av det som tidigare har känts självklart.

I en samtalsgrupp ges möjlighet att möta och samtala med andra som befinner sig i en liknande situation.

Grupperna träffas regelbundet under en viss tid och leds av två diakoner. Inom tre till sex månader efter dödsfallet skickar vi ut ett brev till dig, om en informationsträff, där du får veta mer om samtalsgrupper om sorg. Om du hellre vill komma på enskilda samtal går det också bra.

Samtalsgrupp om sorg 

Om du är intresserad att delta i en samtalsgrupp, kontakta Kristina Stedman, vars telefonnummer och mejladress du finner längre ner på den här sidan.

Vi erbjuder även stödgrupper för barn och familj i sorg. En stödgrupp kan ge en struktur och en trygg ram för ett barn eller ungdom att bearbeta sin sorg, samt vara ett positivt stöd till hela familjen.

Stöd för barn & unga i sorg

Det är okej att vara ledsen, sorg är inget problem som behöver lösas. Men ibland kan det kännas bra att få prata med någon om döden och få hjälp med att förstå vad som har hänt. Inom Svenska kyrkan finns utbildad och erfaren personal med kompetens att hålla stödgrupper för barn och familjer i sorg.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.