Meny

Arbetet med spiran på Roslags-Kulla kyrka

Vid stormen Alfridas framfart i januari 2019 kröktes spiran på Roslags-Kulla kyrka. Den håller sedan dess på att restaureras, men arbetet är komplicerat och tar därför lång tid. Här kan du följa arbetets gång.

Vi arbetade länge med att ta reda på vilket som är det bästa och säkraste sättet att laga spiran. Lagningsarbetet, som samordnas med rödtjärning av kyrktornet, har pågått hela vintern 2019/2020 och pågår fortfarande våren 2020. Ställningen kommer att stå under hela entreprenaden.

Kyrktornet är en byggarbetsplats och endast behörig personal får vistas i tornet!

För frågor kontakta: Robert Danielsson, Kyrkans Fastighetssamverkan AB, på 070-297 3115 eller robert.danielsson@svenskakyrkan.se

Onsdagen den 30 oktober 2019 lyftes spiran ner med hjälp av en lyftkran. Den kommer nu att renoveras, men hur lång tid det arbetet tar vet vi inte i dagsläget. Uppdatering om detta kommer.

Tisdagen den 3 mars 2019 lyftes hjärtstocken, på vilken spiran suttit, ner och ersattes med en ny. Den gamla hjärtstocken fick vara mall för spårandet av den nya som lyftes på plats med hjälp av metallöglor smidda i Wira Bruk särskilt för detta ändamål.

Torsdagen den 2 april 2020 kom leveransen av takspån till tornet på kyrkan. Det kommer från en leverantör i Norra Finland och är gjort av kvistfritt virke av fur från Finland och Ryssland.

I juni 2020 arbetar man med både lökkupolen och nedre taksvallet samtidigt med två arbetslag. Tidsplanen är att arbetet ska vara klart i augusti 2020. Detta är ett par månader senare än det först var planerat. Anledningen till det är att man ska säkerställa arbetsmiljön för framtida besiktningar och underhållsarbete. 

Spiran är nedtagen och ska renoveras. Bild: Marie Lönnqvist
Den gamla hjärtstocken fick agera mall vid spårandet av den nya. Bild: Marie Lönnqvist
I Wira Bruk smiddes specialgjorda öglor för att hjärtstockarna skulle kunna lyftas med lyftkran. Bild: Marie Lönnqvist
Den nya hjärtstocken lyftes på plats den 3 mars. Bild: Marie Lönnqvist
Timmerman Simon Sköld tar emot takspånet som vi beställt till tornet på kyrkan. Spånet kommer från en leverantör i norra Finland och är gjort av kvistfritt virke av fur från Finland och Ryssland. Bild: Robert Danielsson