Foto: Marie Lönnqvist

Arbetet med spiran på Roslags-Kulla kyrka

Vid stormen Alfridas framfart i januari 2019 kröktes spiran på Roslags-Kulla kyrka. Den håller sedan dess på att restaureras, men arbetet är komplicerat och tar därför lång tid. Här kan du följa arbetets gång.

Vi arbetade länge med att ta reda på vilket som är det bästa och säkraste sättet att laga spiran. Lagningsarbetet, som samordnas med rödtjärning av kyrktornet, har pågått från och med vintern 2019. Ställningen kommer att stå under hela entreprenaden.

Kyrktornet är en byggarbetsplats och endast behörig personal får vistas i tornet!

För frågor kontakta: Marie Lönnqvist, fastighetsansvarig i Österåkers pastorat, på 08-540 845 19 eller marie.lonnqvist@svenskakyrkan.se

Spiran har lyfts på plats!

Ja, du läste rätt – spiran är på plats på Roslags-Kulla kyrka igen! Det hela gick enligt planerna och spiran lyftes de 30 meterna för att få återförenas med hjärtstocken. Nu återstår endast spånläggning samt plåt och tjära. Därefter kan byggnadsställningen monteras ner. 

– Men sedan kommer folk att kunna säga: ”Ja, men så där har det ju alltid sett ut”, säger Robert Danielsson, projektledare.​

Arbetet fortskrider under 2020

arbetets slutspurt

Nu går renoveringen av den stormskadade spiran mot sin slutspurt. På torsdag, den 24 september, lyfts spiran upp, sedan är det endast lite plåtjobb och tjärning av de nya takspånen kvar. Ställningens vädertäckning kommer att tas bort, efter det stormsäkringen och sedan tas själva ställningen ned vartefter arbetet slutförs. Hela arbetet har dokumenterats av Roger Person och kommer att bli en 20 minuter lång film.

Hantverk på hög nivå

Arbetet med restaureringen fortsätter. Nu läggs takspånen på plats, ett gediget arbete vars resultat hänger på råvarans kvalitet – och förstås hantverkskunnandet. Här arbetar personer med en känsla för trä. Spåntak har i Sverige en mycket lång tradition och var förr vanliga, men blir nu mer och mer eftertraktat. Ur kulturhistorisk synpunkt är det viktigt att slå vakt om de spåntak som alltjämt finns.

Foto: Robert Danielsson

Skatter och hemligheter

Skatter och hemligheter hör väl bara till sagorna. Eller? Längst uppe i kupolen på Roslags-kulla kyrka placerar vi en liten kista, för framtidens kollegor att upptäcka. Vad den innehåller säger vi inte, det får bli vår hemlighet – vår skatt.

Foto: Robert Danielsson

Arbetet kommer äntligen igång hösten 2019

Onsdagen den 30 oktober 2019 lyftes spiran ner med hjälp av en lyftkran. Den kommer nu att renoveras, men hur lång tid det arbetet tar vet vi inte i dagsläget. Uppdatering om detta kommer.

Tisdagen den 3 mars 2019 lyftes hjärtstocken, på vilken spiran suttit, ner och ersattes med en ny. Den gamla hjärtstocken fick vara mall för spårandet av den nya som lyftes på plats med hjälp av metallöglor smidda i Wira Bruk särskilt för detta ändamål.

Torsdagen den 2 april 2020 kom leveransen av takspån till tornet på kyrkan. Det kommer från en leverantör i Norra Finland och är gjort av kvistfritt virke av fur från Finland och Ryssland.

I juni 2020 arbetar man med både lökkupolen och nedre taksvallet samtidigt med två arbetslag. Tidsplanen är att arbetet ska vara klart i augusti 2020. Detta är ett par månader senare än det först var planerat. Anledningen till det är att man ska säkerställa arbetsmiljön för framtida besiktningar och underhållsarbete. 

Spiran är nedtagen och ska renoveras. Foto: Marie Lönnqvist
Den gamla hjärtstocken fick agera mall vid spårandet av den nya. Foto: Marie Lönnqvist
I Wira Bruk smiddes specialgjorda öglor för att hjärtstockarna skulle kunna lyftas med lyftkran. Foto: Marie Lönnqvist
Den nya hjärtstocken lyftes på plats den 3 mars. Foto: Marie Lönnqvist
Timmerman Simon Sköld tar emot takspånet som vi beställt till tornet på kyrkan. Spånet kommer från en leverantör i norra Finland och är gjort av kvistfritt virke av fur från Finland och Ryssland. Foto: Robert Danielsson