Foto: Erik Tegenborg

Psalmskatten

Kyrkomusiker Erik Tegenborg väcker liv i ett gäng, kanske lite bortglömda, psalmer. Ta del av psalmerna och historierna bakom dem här.

Psalm 583 – Pärlor sköna, ängder gröna

Pärlor sköna, ängder gröna är en psalmtext av Edvard Evers och skrevs 1899, men det var nära att den aldrig kom in i psalmboken. Läs mer om detta lite längre ner.
Melodin är en fäbodpsalm från Älvdalen som upptecknades 1915, och är en av två olika melodier som vi har till denna text i psalmboken.

Läs mer

Kring förra sekelskiftet hade Edvard Evers ett ambitiöst projekt att skriva nya tematiska psalmer till alla söndagars evangelietexter, och skrev 1899 denna psalm inspirerad av Matteusevangeliets 13:e kapitel:
Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.
Pärlan är alltså en symbol för himmelriket. Av de ursprungliga sju verserna är det mest vers ett och två som är sig ganska lika idag. Många bearbetningar gjordes av Evers själv. Bland annat lade han till en vers om människans ungdomsår, vilket gjorde att den placerades bland ungdomspsalmerna.
Den viktige hymnologen Emil Liedgren ansåg att verserna var osammanhängande, och då han satt som psalmsakkunnig i arbetet med psalmboksförslagen på 20- och 30-talen ville han inte ha med denna psalm. Det verkar dock som att många andra tyckte mycket om den, för den blev till slut fastställd som psalm i 1937 års psalmbok, då inte Liedgren längre satt kvar som sakkunnig.
Versen om ungdomsåren bearbetades av Britt G. Hallqvist till 1986 års psalmbok och blev den nya fjärde versen, och sedan dess ser psalmen ut som idag.
Musiken i denna melodivariant är lik den som Kerstin Andersdotter från Älvdalen sjöng och som upptecknades 1915 och publicerades i Karl-Eriks Forsslunds ”Med Dalälven från källorna till havet”.
Men den vackraste av alla dessa låtar, det är en som skulle kunna kallas Fäbopsalmen och som klang ut över berg och dalar (…). Liksom ett tack för att den långa mörka vintern var slut, för att man nu åter stod inför solsommarens strålande hälg däruppe i höjderna.
Det förekom varianter med mycket melodiutsmyckningar, men Harald Göransson bearbetade psalmen till 1986 års psalmbok bland annat genom att rensa bort utsmyckningarna, för att melodin skulle bli mer lämpad för församlingssång.
Källa: Psalmernas väg, Wessmans förlag