Foto: CeciliaRamäng

Psalmer & musik – vigsel

Tillsammans med präst och musiker är du välkommen att prata om valet av psalmer och musik. Här får ni förslag på psalmer vid vigsel och lite bra ”att tänka på” när det gäller musiken.

Psalmer väljer ni tillsammans med präs­ten vid det samtal ni blir kallade till.

Kyrkomusikern spelar inlednings- och avslutningsmusik samt psalmerna. Om ni har önskemål vad gäller musiken, eller bara vill ha hjälp att fundera kring musikvalet, är ni varmt välkomna att kontakta musikern, an­nars spelas naturligtvis ändå passande musik.

Om ni har anlitat en solist så ingår ock­så att musikern ackompanjerar, om det inte finns egen ackompanjatör. Då är det viktigt att solisten kontaktar musikern så snart som möj­ligt. Det finns möjlighet till repetition i kyrkan 30 minuter före gudstjänsten.

Varje vigsel är unik och därför undviker vi så långt som möjligt inspe­lad musik vid våra gudstjänster. Musiker på plats kan också anpassa musiken, så att det blir ett bra flöde i högtiden.

 

Tips på psalmer vid vigsel

Här nedan är några förslag till psalmer som passar vi en vigsel. Vill du lyssna på dem så kan du söka via till exempel Youtube.

Psalm 82

Gud, se i nåd till dessa två

Psalm 84

Vi lyfter våra hjärtan

Psalm 199

Den blomstertid nu kommer

Psalm 200

I denna ljuva sommartid

Psalm 201

En vänlig grönskas rika dräkt

Psalm 289

Guds kärlek är som stranden

Psalm 410

Gud skapade av jord

Psalm 411

Gud har omsorg om sitt släkte

Psalm 903

Jag tror att Gud är kärleken

Vigselgudstjänsten

I samtal med den präst som leder vigselgudstjänsten går vi tillsammans igenom gudstjänstens ordning och innehåll och får då möjlighet att samtala och fråga om de olika momenten.

Kontakt

Här finns våra kontaktuppgifter. Välkommen att höra av dig.