Psalmer & musik – dop

Tillsammans med präst och musiker är du välkommen att prata om valet av psalmer och musik vid dopet. Här får ni förslag på psalmer vid dopet och lite bra ”att tänka på” när det gäller musiken.

Psalmer väljer ni tillsammans med präs­ten vid det samtal ni blir kallade till.

Kyrkomusikern spelar inlednings- och avslutningsmusik samt psalmerna. Om ni har önskemål vad gäller musiken, eller bara vill ha hjälp att fundera kring musikvalet, är ni varmt välkomna att kontakta musikern, an­nars spelas naturligtvis ändå passande musik.

Om ni har anlitat en solist så ingår ock­så att musikern ackompanjerar, om det inte finns egen ackompanjatör. Då är det viktigt att solisten kontaktar musikern så snart som möj­ligt. Det finns möjlighet till repetition i kyrkan 30 minuter före gudstjänsten.

Varje dop är unikt och därför undviker vi så långt som möjligt inspe­lad musik vid våra gudstjänster. Musiker på plats kan också anpassa musiken, så att det blir ett bra flöde i högtiden.

 

Förslag på psalmer vid dop

21 Måne och sol

193 Gud som haver barnen kär 

210 Jag lyfter ögat mot himmelen 

248 Tryggare kan ingen vara

289 Guds kärlek

378 Gud, hos dig är livets källa

381 Gud har en famn

383 Med vår glädje

386 Upp ur vilda, djupa vatten

723 När du ser en droppe glittra

767 Möt mig nu som den jag är

768 Du omsluter mig

774 Som när ett barn kommer hem

791 Du vet väl om att du är värdefull  

899 Innan (Psalmer i 2000-talet)

900 Barnet döps i nådens hav (Psalmer i 2000-talet)

928 Sov du lilla (Psalmer i 2000-talet)

Du kan lyssna på psalmerna genom att klicka här.