Foto: Magnus Aronsson

Pilgrimsleden Ljusterö

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vad möter du bortom vägkröken, och inom dig?

Livets väg

Pilgrimsvandring har alltid varit kännetecken för en levande kyrka. De första kristna kallades för ”Vägen”. Man gick livets väg! Hur det än är så är vi alla på samma väg, livets väg. Ordet pilgrim är latin och betyder främling. Vi möter det som är främmande både inom oss själva, men också utanför, att våga möta våra medmänniskor med kärlek och respekt.

Sju nycklar

Pilgrimsvandringen har sju nyckelord om vi kan ha med oss: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande.

Hitta hit

Ljusterö pilgrimsled går på Ljusterö-Kullas församlings skogskifte. Om du kommer från färjeläget så kör förbi Ljusterö torg och ta av mot Skallbaravägen till vänster. 

Man kan även parkera vid Ljusterö kyrka och gå i sydvästlig riktning förbi hembygdsföreningens stuga längs den gamla vägen mot södra Ljusterö till ledens start.

Leden är 2,6 km, men den är kuperad och ganska krävande och det tar minst en timme att gå runt. Man bör se upp för halkrisker när det är fuktigt.

 

Platser längs leden

Under vandringen finns sex stationer som du kan läsa mer om i kartan som du kan hämta på Ljusterö prästgård, på turistbyrån i Åkersberga Centrum eller här nedan. Ladda ner kartan här >>

1. Oxeln

Ljusterö är fullt av igenväxningsmarker eller med gran planterade åkrar och gamla betesmarker. Fram till första punkten vid oxeln har man passerat en planterad 25-årig granåker. Oxeln är ett kulturträd som indikerar vad som är kvar från den gamla tiden. Här kan vi blicka ut över den öppna åkern. Vi behöver öppna ytor för att reflektera och det ger oss perspektiv på hur det var förr.

Andakt: Den öppna platsen blir en plats för bön. Här kan vi tänka oss ett altare med en fantastisk altartavla. I tusentals år har människor rest altare när man erfarit Gud. Ett av nyckelorden under vår vandring är långsamhet. Under pilgrimsvandringen får vi gå långsamt. Här finns ingen stress, inga krav, ingen brådska. Vi njuter av naturen, lever här och nu och finner kraft i lugnet! Här ges möjlighet att växa och mogna.

Bön: Gud tack för denna rastplats. Var min stav under dagens vandring och led mig på dina vägar. Amen

Tanke: Behöver du bryta upp från något som skapar stress? Vad längtar du efter i ditt liv?

 2. Biskopsbrevet – vindkraft

Alla har vi ansvar för skapelsen. Skogen som vi vandrar genom är en del av skapelsen. Men det räcker inte. Genom att utnyttja naturens resurser med hög fossil oljeförbrukning förstör vi atmosfären och får en global uppvärmning. Svenska Kyrkan har i ett biskopsbrev tagit ställning för alternativa energikällor som t.ex. vindkraft. Det gäller även Ljusterö Kulla församling som aktivt deltar i vindkraftprojektet.

Bön: Gud vi är på vandring mot framtiden. Du är med bland alla de människor som påverkas av översvämningar, torka, svält. De som måste fly för att få ett hem på jorden. Visa oss hur vi kan ta steget mot ett nytt sätt att leva. Amen

Tanke: Vad kan jag göra i mitt liv för att leva i solidaritet med människor och jorden?

3. Laga skifte

Redan 1853 gjordes laga skifte och röset med sina visarstenar markerar rågångar mellan Sundvik, Östanå Gods och Ljusterö kulla församlings ägor. Röset är kulturminnes skyddat och det betyder att man inte får flytta på stenarna. Mot syd kan man över träden och skymta övärlden som ingår i församlingen på andra sidan fjärden Gällnan, till exempel Äpplarö, Ingmarsö och Husarö.

Andakt: Vid Laga skifte var det viktigt med rättvisa. Fick man icke bördig mark, kompenserades detta. Våra gränsdragningar idag finns i alla högsta grad. De behövs ibland. Men ofta sätter vi upp murar som hindrar oss till medmänsklighet. Mahatma Gandhi sa: Lev enkelt så att andra helt enkelt kan leva. Enkelhet är ett ord att bära med sig i tänket om rättvisa och solidaritet. Gud är enkelhet. Gud är närhet.

Bön: Gud, du som likt tältet omger mig på alla sidor, lär mig leva så enkelt och ödmjukt att andra får leva. Amen

Tanke: Vad behöver jag för att må bra? Hur kan jag leva i solidaritet med människor och jorden?

4. Tysta skogen

I dagens samhälle finns hela tiden ljud. Berg skyddar mot ljud och träden i skogen dämpar ljud. Människor behöver ro och tid för eftertanke. Stanna till – det är inte på så många ställen vi kan reflektera över vårt inre liv. Lyssna in tystnaden
”Bli stilla låt tystnaden föra oss nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Ja öppna det rum som står låst djupt inom dig. Barnet som bor där och stumt skriker: Hör mig! Du är en bön. Gud är din bön” (ps 762)

Bön: Gud var med mig i mitt sökande efter mening i tillvaron. Hjälp mig att ta mig tid att be och känna stillhet i mitt liv, oavsett var jag befinner mig. Amen

Foto: Majsan Wickert

Tanke: Tar jag mig tid att lyssna inåt? Hur kan jag skapa rum för stillhet och tystnad i min vardag?

5. Björkdungen

Ett 25-årigt björkbestånd med harsyra och andra örter visar på stark växtkraft. Björken är skogens sprinter och växer fort om den får ljus. Här finns ljus och hopp. Speciellt på våren ger björkbladens skira skimmer och trädens vita bark att vi ser en mer positivt på framtiden.

Andakt: Vårens spirande ger oss hopp. Hopp om att vi alltid får börja om i våra liv. Det kommer alltid en gryning. För att vi människor ska växa behöver vi samtliga nyckelord: Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, andlighet och delande. Vi har ett ansvar för vårt eget och andra människors växande. Ibland behöver vi vatten. Ibland behöver vi näring. Ibland behöver vi rensa ut och gallra. Ibland behöver vi få växa ohejdat!

Bön: Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Tanke: Vad är frihet för mig?

6. Kyrkberget

Stanna till och vila, högre än så här blir det inte. Det höga berget och gamla träd har lett oss upp till bergens högsta punkt där vi kan skymta kyrkans topp. Se dig omkring - för i världen användes krokiga träd till båtstävar, kälkar och ved. Nu får dom stå och kan bli dubbelt så gamla jämfört med träden längre ner där det växer bättre och träden blir till plankor, papper m.m.

Andakt: Här får vi dela våra berättelser tillsammans. I urminnes tider har människor berättat saker för varandra. Och det får även vi göra. Som människa delar vi på mycket med andra människor, naturen och djuren. Luften vi andas, marken vi står på och vattnet vi dricker. Som pilgrim får vi dela berättelser, dela med oss av bröd eller plåster till någon som har skoskav. Vi får ta emot det goda som kommer till oss och ge det vidare. Allt är ändå bara till låns.

Bön: Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen

Tanke: Hur kan jag vidga perspektiven? Öppenhet och andlighet.

 

Certifierad skog

Välkommen ut i Österåkers pastorats skog. Skogen är certifierad enligt PEFC:s skogsstandard. Målsättningen med detta är att utveckla ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. Sociala  och andliga värden är något vi prioriterar här i kyrkans skog.

Läs mer om marken runt Pilgrimsleden >>

Ylwa Borg på pilgrimsleden

Vandra pilgrimsleden med Ylwa

”Jag tror och känner att vandring är hälsosamt för många”, säger Ylwa Borg. Hon är utbildad vandringsledare och leder tillsammans med Anette Lannermo vandringar på pilgrimsleden på Ljusterö.