Foto: Eric Roxfält

Östra Ryds kyrka

Kyrkan är vackert belägen på en kulle vid Kyrkviken nära Rydboholms slott i Österåkers kommun. Bud- och besöksadress är Östra Ryds kyrkväg 21, 184 94 Åkersberga. Postadress se nedan.

Kontaktinformation

Svenska kyrkan Österåker

Besöksadress:

Bergavägen 13, 18430 Åkersberga

Box 46, 18421 Åkersberga

Telefon:

+46 8 54084500

Våra kyrkor:

Gå till webbplats

Hitta till Östra Ryds kyrka

Besöks- och budadress: Östra Ryds kyrkväg 21, 184 94 Åkersberga (detta är ej postadress)

Postadress: Box 46, 184 21 Åkersberga (Bergavägen 13)

Med SL: Ta Roslagsbanan till Rydbo station. Därifrån gå ca två kilometer eller ta buss 615 till hållplats ”Östra Ryds kyrka”. Eller buss 670 från Täby eller Vaxholm. Se tider på www.sl.se

Med bil: Kör väg 274 Vaxholmsvägen. Skyltad avtagsväg i höjd med Rydbo.

Kort historik

Kyrkan är vackert belägen på en kulle vid Kyrkviken nära Rydboholms slott i Österåkers kommun. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes sannolikt omkring 1430 av Anund Sture, som då ägde marken. Den äldsta delen, sakristian, är från 1300-talet. Att en kyrka fanns på platsen vid denna tid, framgår av gamla noteringar om att en biskopsvisitation skett 1303. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en genomgripande till- och ombyggnad 1690–1693. Då bröts långhusets norra och södra väggar upp och de två korsarmarna byggdes till, varigenom byggnaden fick sin karaktär av korskyrka. Vid samma period tillkom ätten Brahes gravkor i öster och tornbyggnaden i väster. Kyrkan besitter en unik tavelsamling, som till största delen har donerats av Braheätten.

Platser i kyrkan

I Östra Ryds kyrka vistas får totalt 280 personer vistas samtidigt. Av dessa får 240 personer sitta i bänkarna. Övriga 40 personer gäller personalen samt ev. kör i koret. Av dessa 40 får 5 personer vistas på läktaren, dock inga besökare. 

Läs mer om kyrkan

Läs mer om Östra Ryds kyrka>>

Läs mer om Östra Ryds kyrkas kyrkogård>>

Öppettider Östra Ryds kyrka

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster, kyrkliga handlingar och konserter.
Är kyrkan stängd ring 08-540 845 39 eller 08-540 845 36.

 

 

Tänd ett ljus eller be en bön

Skriv en bön, tänd ett ljus eller gör både ock genom din mobil, läsplatta eller dator.

Konstfilmer från Östra Ryds kyrka

Östra Ryds kyrka har en för vårt lands kyrkor unik tavelsamling med verk från 1500-, 1600- och 1700-talen. De flesta har skänkts av medlemmar av Braheätten. Här kan du ta del av några.

Altargången i Östra Ryds kyrka.
Altargången i Östra Ryds kyrka. Foto: Ellinore Nilsson
Foto: Eric Roxfelt
Foto: Ellinore Nilsson