Foto: Eric Roxfält

Österåkers kyrka

Inte långt från Garnsviken i Österåkers kommun ligger Österåkers kyrka vackert belägen. Bud -och besöksadressen är Össebyvägen/Prästgårdsvägen 70, 184 33 Åkersberga. Postadress se nedan.

Kontaktinformation

Svenska kyrkan Österåker

Besöksadress:

Bergavägen 13, 18430 Åkersberga

Box 46, 18421 Åkersberga

Telefon:

+46 8 54084500

Våra kyrkor:

Gå till webbplats

Hitta till Österåkers kyrka

Bud- och besöksadress: Össebyvägen 70 (på vissa kartor Prästgårdsvägen), 18433 Åkersberga (detta är ej postadress)

Postadress: Box 46, 184 21 Åkersberga. (Bergavägen 13)

Med SL: Buss nr 623 är den buss som kommer närmast. Hållplats Össebyvägen.  Knappt 1 km att gå. Söndagar och helgdagar har den bussen en tur till/från kyrkan som passar eventuell högmässa kl 10.00 (ev lite efter 10). Se www.sl.se

Med bil: Från väg 276 (Roslagsvägen) svänger du in på Sockenvägen. Se skyltning Österåkers k:a.

Kort historia

Inte långt från Garnsviken i Österåkers kommun ligger Österåkers kyrka. Murarna avslöjar att den äldsta stenkyrkan byggdes någon gång under 1100-talet. Ursprungligen hade kyrkan ett torn i väster. En omfattande ombyggnad genomfördes på 1430-talet. Långhuset förlängdes till dagens utsträckning.

Mot mitten av 1600-talet var byggnaden så förfallen att det blev nödvändigt att göra en genomgripande ombyggnad. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan i och med denna ombyggnad, som påbörjades 1647. Detta omfattande arbete bekostades av fru Birgitta Kurk på Smedby, änka efter riksrådet Gabriel Oxenstierna. Bidrag lämnades också av Gustav Banér på Tuna gård.

Platser i kyrkan

I Österåkers kyrka får 300 personer vistas totalt. 250 av dessa avser besökare sittande i bänkarna och resterande 50 avser övriga, dvs personal och körsångare. Av dessa 50 får 20 personer vistas på läktaren, dock inga besökare. 

Läs mer om kyrkan

Läs mer om Österåkers kyrka >>

Läs mer om Österåkers kyrkas kyrkogård>>


Öppettider Österåkers kyrka

Måndag–fredag: kl. 08.00–15.30, kyrkan kan vara tillfälligt stängd var då vänlig och ring kyrkvaktmästaren på tel 08-540 845 30.

Lördag, söndag och helgdag: Öppet i samband gudstjänster, kyrkliga handlingar och konserter. Se kalendariet.

 

 

Tänd ett ljus eller be en bön

Skriv en bön, tänd ett ljus eller gör både ock genom din mobil, läsplatta eller dator.

Konstfilmer från Österåkers kyrka

Vi öppnar upp portarna till Österåkers kyrkas historia. Kom med på en vandring bland präster, konst och livsöden genom tiderna. De fyra filmerna ser du här.

Fornlämningar vid Österåkers kyrka

Runt om Österåkers kyrka finns spår från svunna tider, bland annat en bosättning från yngre stenåldern samt lämningar från vikingatid.

Altargången i Österåkers kyrka.
Altargången i Österåkers kyrka. Foto: Ellinore Nilsson
Koret i Österåkers kyrka.
Koret i Österåkers kyrka. Foto: Ellinore Nilsson
Kor, altare och orgelläktare i Österåkers kyrka.
Kor, altare och orgelläktare i Österåkers kyrka. Foto: Ellinore Nilsson
Foto: Ellinore Nilsson

Fornlämningar vid Österåkers kyrka

Runt om Österåkers kyrka finns spår från svunna tider, bland annat en bosättning från yngre stenåldern samt lämningar från vikingatid.