Orglarna i Östra Ryds kyrka

I Östra Ryds kyrka finns en läktarorgel samt en kistorgel.

År 1773 nämner Abraham Hülphers i sin ”Historisk avhandling …” att Östra Ryds kyrka har två positiv varav inget är i spelbart skick. På 1980-talet införskaffades en liten korogel från Johannes Menzel Orgelbyggeri AB, Härnösand, på tre stämmor och en manual med låsbara svällarluckor och följande disposition:

Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Principal 2´

Denna kistorgel såldes 1999 till Örnsköldsvik församling där den nu används som continuoinstrument, det vill säga ett ackompanjemangsinstrument för äldre musik. Försäljningen skedde i samband med att Österåker-Östra Ryds församling införskaffade en ny kistorgel från Ålems orgelverkstad AB. Orgeln invigdes 4:e söndagen efter trettondagen den 30:e januari 2000. Den har en manual (C-f3) och bihangspedal (C-c1). Manualen är transponerbar nedåt en halv ton till 415 Hz. Dispositionen är:

Gedackt 8´ B/D
Principal 4´ B/D
Flöjt 4´ B/D
Oktava 2´
Principal 8´ D

Jonas Ekengren, Stockholm, byggde den första läktarorgeln på åtta stämmor, en manual och eventuellt bihangspedal år 1781. Disposition var enligt följande bevarade registerskyltar:
GEDACT. 8 Foot.
PRINCIPAL. 4 Foot.
SPETS-FLEUT. 4 Foot.
QVINTA. 3 Foot.
OCTAVA. 2 Foot.
SCHARFF. 3 Chor.
TROMPET. 8´ Basso/Discanto
VOX VIRGINEA. (?8 Foot. Discanto?)

På 1830-talet hade man planer på att bygga en ny större orgel med pedaltorn. Av det blev intet utan orgelbyggaren Pehr Zacharias Strand satte år 1841 in en ny orgel på elva stämmor bakom Ekengrens fasad och orgelhus (därav de utstickande piporna ovanför fasaden), samt tillfogade ett pedalverk. Ekengrens spelbord (C-d3), placerad i södra gaveln, återanvändes även det och pedalen hade följande omfång: C-g0. Den gamla pedalväderlådan finns bevarad på kyrkvinden.
1861 reparerades orgeln.

Th Frobenius & Co, Lyngby (Danmark) byggde om och utökade orgeln enligt förslag av musikdirektör Waldemar Åhlén, Stockholm, till två manualer och 15 stämmor, samt installerade pneumatisk registratur och en elektrisk fläkt 1949. Manual och pedal fick utökat omfång – C-g3 resp C-f1. Ett nytt spelbord insattes framför gluggen in till kyrktornet bakom det gamla orgelhuset. I kyrktornsrummet installerades det nya svällverket (manual II) och luftsystemet. Problem med olika temperaturer i kyrkrummet och kyrktornet gjorde att man på 1960-talet byggde in och isolerade orgelverket i kyrktornsrummet. Dispositionen var följande:

Man I
Principal 8´
Rörflöjt 8´
Fugara 8´
Oktava 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Trumpet 8´ B/D

Man II
Gedackt 8´
Spetsgamba 4´
Blockflöjt 4´
Gemshorn 2´
Oktava 1´

Pedal
Subbas 16´
Violon 8´
Dubbel 8´

Reparation, ombyggnad av Marcussen & søn, Aabenraa (Danmark) utfördes 1980. Samtidigt utökades manual II med en Principal 4´. Spetsgamba 4´ i samma manual ersattes med Sesquialtera två kor. Orgeln fick nu 16 stämmor och mekanisk registratur.

Bergenblad & Jonsson Orgelbyggeri AB restaurerade, om- och tillbyggde orgeln som återinvigdes 1:a Advent den 3:e december 2000. Orgeln fick nu 21 stämmor och ett nytt spelbord placerad på norra delen av läktaren. Mats Jonsson var intonatör. Orgelbyggare Tomas Svenske medverkade vid restaureringen av Strands pipmaterial. Orgelkonsult var Ulf Oldæus, arkitekt SAR, och orgelkontrollant Göran Grahn.

Under arbetet med det nya läktargolvet hittades Strands stämlist och ett handsmitt stämjärn. Den gamla orgeltrampan återfanns som en golvbjälke i kyrktornsrummet. Trampan ligger nu synlig över ett par kyrktornsbjälkar.
Strands stämmor från 1841 är markerade med fetstil i dispositionen som följer.

MAN I C-g3:
PRINCIPAL 8 Fot
FUGARA 8 Fot (C-H från PRINCIPAL 8 Fot)
RÖRFLEUT 8 Fot
OCTAVA 4 Fot
QVINTA 3 Fot
OCTAVA 2 Fot
TRUMPET 8 Fot (B/D vid H/c0)

MAN II C-g3:
VOX RETUSA 8 Fot (C-H från GEDACKT 8 Fot)
GEDACKT 8 Fot
PIFFARO 8 Fot (från c0)
PRINCIPAL 4 Fot
HOLFLEUT 4 Fot
NASAT 3 Fot
WALLFLEUT 2 Fot
TERZ till 2 Fot
VOX HUMANA 8 Fot
TREMULANT

PED C-f1:
SUBBAS 16 Fot
DBBL.GED. 8 Fot
VIOLONCELL 8 Fot
PRINCIPAL 4 Fot
BASSUN 16 Fot

II/I, II16´/I, I/P, II/P, II4´/P
CALCANT
a1=444, 5 Hz vi d 20°C

Ursprungligen byggde Strand även en Bassun 16´ som emellertid borttogs vid ombyggnaden 1949. Det berättas att folk hukade sig i bänkarna när den användes på julottemorgonen.

Text av Magnus Holmlund, organist, 2010-08-30