Mjölkprojektet i Tanzania

Pastoratet har ett åtagande i Tanzania, det så kallade mjölkprojektet. Målet är att alla skolbarn ska få ett till två glas mjölk i veckan för att kunna utvecklas och lära sig bättre i skolan.

Tanzanias tre stora fiender

Vi stödjer vår vänförsamling i Fukeni i kampen mot Tanzanias tre stora fiender: fattigdom, sjukdom och brist på utbildning.

Hälsoeffekter

I församlingen i Fukeni finns sedan några år ett minimejeri. Här produceras idag mjölk till cirka 2500 skolbarn i fyra byar. Ost, smör och yoghurt säljs till hotell i staden Moshi.

I Moshi drivs ett projekt för att ge skolbarn i några skolor två glas mjölk i veckan. Redan efter kort tid kunde man se en förbättring av barnens hälsostatus, kunskapsintresse, inlärningsförmåga och närvaro i skolan. Projektet visar att pastor Kennedy, som drivit projektet, tänkt rätt. Mejeriet ska också kunna bli ett exempel för andra byar att ta efter.

Vi verkar tillsammans

Mejeriet i Fukeni drivs som ett kooperativ. Mjölken kommer från medlemmarnas kor. Mejeriet har uppförts med hjälp av bland annat Danderyds församling. Österåkers pastorat är sedan flera år med i projektet och stöttar med kollekter och annat ekonomiskt bidrag. 

Pengarna från vår församling blir inte bara till mjölk till skolbarnen. Under 2008 kunde en ung man få utbildning i artificiell insemination, och till sin hjälp en begagnad motorcykel och annan utrustning. Om några år förväntar man sig nya kor som ger mer mjölk.

Idag var det WSMD-firande – en inblick från Tanzania

I år var det en extra stor händelse att fira World School Milk Day eftersom Kilimanjaroregionen var värd för den på nationell nivå. Läs brevet från vår vänförsamling i Tanzania.

”Jag fortsätter hjälpa så länge jag har hälsan med mig”

Kennedy Kisanga är samarbetspartner, präst och vän till Österåkers pastorat och Danderyds församling sedan många år. Han är en av huvudpersonerna i mjölkprojektet och trädplanteringsprojektet i Tanzania och har besökt Sverige flera gånger.

Vi stöder trädplantering i Tanzania

Snön på berget Kilimanjaro smälter på grund av klimatförändringarna. För människor som är beroende av jordbruk och lever på marginalen, är både längre torkperioder och häftiga regn en fråga om liv och död.