Mjölkprojektet i Tanzania

Pastoratet har ett åtagande i Tanzania, det så kallade mjölkprojektet. Målet är att alla skolbarn ska få ett till två glas mjölk i veckan för att kunna utvecklas och lära sig bättre i skolan.

Tanzanias tre stora fiender

Vi stödjer vår vänförsamling i Fukeni i kampen mot Tanzanias tre stora fiender: fattigdom, sjukdom och brist på utbildning.

Hälsoeffekter

I församlingen i Fukeni finns sedan några år ett minimejeri. Här produceras idag mjölk till cirka 2500 skolbarn i fyra byar. Ost, smör och yoghurt säljs till hotell i staden Moshi.

I Moshi drivs ett projekt för att ge skolbarn i några skolor två glas mjölk i veckan. Redan efter kort tid kunde man se en förbättring av barnens hälsostatus, kunskapsintresse, inlärningsförmåga och närvaro i skolan. Projektet visar att pastor Kennedy, som drivit projektet, tänkt rätt. Mejeriet ska också kunna bli ett exempel för andra byar att ta efter.

Vi verkar tillsammans

Mejeriet i Fukeni drivs som ett kooperativ. Mjölken kommer från medlemmarnas kor. Mejeriet har uppförts med hjälp av bland annat Danderyds församling. Österåkers pastorat är sedan flera år med i projektet och stöttar med kollekter och annat ekonomiskt bidrag. 

Pengarna från vår församling blir inte bara till mjölk till skolbarnen. Under 2008 kunde en ung man få utbildning i artificiell insemination, och till sin hjälp en begagnad motorcykel och annan utrustning. Om några år förväntar man sig nya kor som ger mer mjölk.