Mjölkprojektet i Tanzania

Pastoratet har ett åtagande i Tanzania, det så kallade mjölkprojektet. Målet är att alla skolbarn ska få ett till två glas mjölk i veckan för att kunna utvecklas och lära sig bättre i skolan.

Tanzanias tre stora fiender

Vi stödjer vår vänförsamling i Fukeni i kampen mot Tanzanias tre stora fiender: fattigdom, sjukdom och brist på utbildning.

Hälsoeffekter

I församlingen i Fukeni finns sedan några år ett minimejeri. Här produceras idag mjölk till cirka 3000 skolbarn i fyra byar. Ost, smör och yoghurt säljs till hotell i staden Moshi.

I Moshi genomfördes under 2003 ett projekt att ge skolbarn i några skolor två glas mjölk i veckan. Redan efter kort tid kunde man se en förbättring av barnens hälsostatus, kunskapsintresse, inlärningsförmåga och närvaro i skolan. Projektet visar att pastor Kennedy, som drivit projektet, tänkt rätt. Mejeriet ska också kunna bli ett exempel för andra byar att ta efter.

Vi verkar tillsammans

Mejeriet i Fukeni drivs som ett kooperativ. Mjölken kommer från medlemmarnas kor. Mejeriet har bland annat uppförts med hjälp av donatorer i Sverige, framför allt Danderyds församling. Österåkers pastorat är sedan flera år med i projektet och stöttar med kollekter och annat ekonomiskt bidrag. Grådö mejeri i Hedemora har hjälpt till med goda råd, kyltankar och annan nödvändig utrustning.

Pengarna från vår församling blir inte bara till mjölk till skolbarnen. Under 2008 kunde en ung man få utbildning i artificiell insemination, och till sin hjälp en begagnad motorcykel och annan utrustning. Om några år förväntar man sig nya kor som ger mer mjölk.