Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Österåker Besöksadress: Bergavägen 13, 18421 Åkersberga Postadress: Box 46, 18421 Åkersberga Telefon:+46(8)54084500 E-post till Svenska kyrkan i Österåker

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer. Det är en kyrka som förmedlar hopp till den som drabbas av sorg, som hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner. Det är en kyrka som samarbetar med andra och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. Här berättar vi mer om avgifterna och hur de används.

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2016 är 1,01 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.

Begravningsavgiften är obligatorisk

Alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar samma avgift. Avgiftssatsen för den enhetliga begravningsavgiften för 2018 är 24,6 öre per hundralapp. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun.

Demokratiskt fattat beslut

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet. Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Detta går begravningsavgiften till

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:

 • Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • Transporter efter bisättning
 • Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
 • Kremering
 • Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
 • Gravplats i 25 år
 • Skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

 I kyrkoavgiften ingår:

 • Information om och planering av begravningsgudstjänsten
 • Samtal med anhöriga inför begravningstalet
 • Begravningsgudstjänst i kyrkan med präst, kyrkomusiker och vaktmästare
 • Processionsbärning av kistan
 • Kontakt med sorgehuset 
 • Tacksägelse i samband med gudstjänst
 • Samtal bland annat i sorgegrupp/"Leva vidare-grupp" eller enskilda samtal

Dödsboets kostnader:

 • Kista och eventuell urna
 • Svepningsarbete
 • Transport till bisättningslokal
 • Extra musik och sång vid begravningsceremonin
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Förtäring vid begravning eller minnesstund
 • Gravsten
 • Bouppteckningskostnader
 • Begravningsbyrå