Åkersberga kyrkas interiör.
Foto: Ellinore Nilsson

Lunchmusik

Välkommen till lunchmusik i Åkersberga kyrka. Det bjuds på ett kort musikaliskt program varefter det serveras lunch med kaffe och kaka.

Lunchmusik

Välkommen till lunchmusik i Åkersberga kyrka, Bergavägen 13. Det bjuds på ett kort musikaliskt program, ca 20 min, varefter det serveras lunch med kaffe och kaka i cafeterian. Lunchen kostar 30 kr, varav 5 kr går till stöd för Ukraina eller Act Svenska kyrkans internationella arbete. Betala med Swish eller i receptionen.

Höstens lunchmusik

4 september, 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 6 november, 20 november, 4 december, 18 december

Ukrainska flyktingar

Hjälp ukrainska flyktingar i Österåker!

Det har kommit krigsflyktingar från Ukraina till Österåker. Därför samlar vi in pengar så att vi kan köpa saker som de behöver.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Mötesplatser

Känslan av gemenskap är viktig. Svenska kyrkan är en mötesplats genom hela livet där vi kan träffas, lära känna varandra, utbyta erfarenheter, inspireras och umgås.

Kammarkören Non Silentium och Urban Westerlund.

Månadens musik

Konserter, körer, gudstjänster, mässor. Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där det ges utrymme att tolka sina andliga och existentiella frågor, eller bara njuta. Välkommen!