Ledare

En konfirmandgrupp består vanligtvis av 20 konfirmander. Knuten till varje grupp finns det en trygg och erfaren ledarstab.

Till varje konfirmandgrupp finns det en trygg och erfaren ledargrupp. Den består av en präst, en pedagog och ytterligare en vuxen. Prästen har huvudansvaret för gruppen.

Vidare finns det flera ungdomsledare i varje grupp. Det är oftast tidigare konfirmander som har gått vår ledarutbildning i församlingen och nu fått uppdrag som konfirmandledare.

Ledarutbildning

LASP – ledaraspiranter – är en ledarutbildning under två terminer för dig som varit konfirmand. 

vANLIGA FRÅGOR OM KONFIRMATION

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om konfirmation från föräldrar.