Ledamöter kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges ledamöter för mandatperioden år 2018–2021

ORDINARIE


Arbetarepartiet socialdemokraterna:
Jörgen Palmberg, jorgen.palmberg(a)svenskakyrkan.se
Birgitta Karlsson, birgitta.karlsson(a)svenskakyrkan.se
Lars Starkerud, lars.starkerud(a)svenskakyrkan.se
Josephine Emtevik, josephine.emtevik(a)svenskakyrkan.se
Jonathan Demant, jonathan.demant(a)svenskakyrkan.se
Berit Segerlund, berit.segerlund(a)svenskakyrkan.se
Karin Heneryd, karin.heneryd(a)svenskakyrkan.se
Berndt Johansson, berndt.johansson(a)svenskakyrkan.se
Maivor Tidbeck
Rosita Olsson Palmberg, rosita.olsson-palmberg(a)svenskakyrkan.se

PoSk – Politiskt obundna i Svenska kyrkan:
Clas Boström, clas.bostrom(a)svenskakyrkan.se
Marie Ljustermo, marie.ljustermo(a)svenskakyrkan.se
Anders Lindhoff, anders.lindhoff(a)svenskakyrkan.se
Britt-Marie Winther, britt-marie.winther(a)svenskakyrkan.se
Claes Robell, claes.robell(a)svenskakyrkan.se
Elisabeth Lanner, elisabet.lanner(a)svenskakyrkan.se
Sven Ragnelid – 1:e vice ordförande, sven.ragnelid(a)svenskakyrkan.se
Linda Rapp Sjöberg, linda.sjoberg(a)svenskakyrkan.se
Lennart Berneklint, lennart.berneklint(a)svenskakyrkan.se

Borgerligt alternativ:
Ingela Gardner, ingela.gardner(a)svenskakyrkan.se
Mert Lepik, mert.lepik(a)svenskakyrkan.se
Gunnar Hallberg, gunnar.hallberg(a)svenskakyrkan.se
Celine Alfredsson – 2:e vice ordförande, celine.alfredsson(a)svenskakyrkan.se
Marianne Lindner Löfgren, marianne.lofgren(a)svenskakyrkan.se
Conny Söderström, conny.soderstrom(a)svenskakyrkan.se

Levande kyrka:
Marianne Knutsson, marianne.knutsson(a)svenskakyrkan.se
Rolf Ericsson – ordförande, rolf.ericsson(a)svenskakyrkan.se
Mats Broström, mats.brostrom(a)svenskakyrkan.se
Jan Winberg, jan.winberg(a)svenskakyrkan.se
Magnus Hultgren, magnus.hultgren(a)svenskakyrkan.se
Kerstin Nilsson, kerstin.nilsson4(a)svenskakyrkan.se

Centerpartiet i Svenska kyrkan:
Annette Denborg, annette.denborg(a)svenskakyrkan.se
Michaela Haga, michaela.haga(a)svenskakyrkan.se
Björn Pålhammar, bjorn.palhammar(a)svenskakyrkan.se

ViSk – Vänstern i Svenska kyrkan:
Ed Vivenius, ed.vivenius(a)svenskakyrkan.se

 

ERSÄTTARE

Arbetarpartiet socialdemokraterna:
Lars Erik Holmberg, larserik.holmberg(a)svenskakyrkan.se
Anneli Ullberg, anneli.ullberg(a)svenskakyrkan.se
Dan Jonsson
Clara Hultqvist

PoSk – Politiskt obundna i Svenska kyrkan:
Carl Gyllenhammar, carl.gyllenhammar(a)svenskakyrkan.se
Stellan Sandström, stellan.sandstrom(a)svenskakyrkan.se
Aina Österberg, aina.osterberg(a)svenskakyrkan.se
Lena Karlsson
Clary Enström

Borgerligt alternativ:
Ulf Ellnebrant, ulf.ellnebrant(a)svenskakyrkan.se
Göran Enwall
Marie-Louise Sund Dütsch

Levande kyrka:
Arne Ekstrand, arne.ekstrand(a)svenskakyrkan.se
Leif Lanner, leif.lanner(a)svenskakyrkan.se
Bertil Palmqvist, bertil.palmqvist(a)svenskakyrkan.se

Centerpartiet i Svenska kyrkan:
Henrik Olsson, henrik.olsson2(a)svenskakyrkan.se
Lars Göran Rutgersson, larsgoran.rutgersson(a)svenskakyrkan.se

 

Sammanträden

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i allmänhet i Åkersberga kyrka. Normalt sammanträder fullmäktige tre gånger per år.