Meny

Ledamöter kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges ledamöter för mandatperioden år 2018–2021

ORDINARIE


Arbetarpartiet socialdemokraterna:
Jörgen Palmberg, jorgen.palmberg(a)svenskakyrkan.se
Birgitta Karlsson, birgitta.karlsson(a)svenskakyrkan.se
Lars Starkerud, lars.starkerud(a)svenskakyrkan.se
Josephine Emtevik, josephine.emtevik(a)svenskakyrkan.se
Christoph Kind, christoph.kind(a)svenskakyrkan.se
Jonathan Demant, jonathan.demant(a)svenskakyrkan.se
Berit Segerlund, berit.segerlund(a)svenskakyrkan.se
Mats Larsson, mats.larsson3(a)svenskakyrkan.se
Karin Heneryd, karin.heneryd(a)svenskakyrkan.se
Berndt Johansson, berndt.johansson(a)svenskakyrkan.se
Maivor Tidbeck

PoSk – Politiskt obundna i Svenska kyrkan:
Clas Boström, clas.bostrom(a)svenskakyrkan.se
Marie Ljustermo, marie.ljustermo(a)svenskakyrkan.se
Anders Lindhoff, anders.lindhoff(a)svenskakyrkan.se
Britt-Marie Winther, britt-marie.winther(a)svenskakyrkan.se
Claes Robell, claes.robell(a)svenskakyrkan.se

Borgerligt alternativ:
Ingela Gardner, ingela.gardner(a)svenskakyrkan.se
Mert Lepik, mert.lepik(a)svenskakyrkan.se
Gunnar Hallberg, gunnar.hallberg(a)svenskakyrkan.se
Celine Alfredsson – 2:e vice ordförande, celine.alfredsson(a)svenskakyrkan.se
Marianne Lindner Löfgren, marianne.lofgren(a)svenskakyrkan.se
Conny Söderström, conny.soderstrom(a)svenskakyrkan.se

Levande kyrka:
Marianne Knutsson, marianne.knutsson(a)svenskakyrkan.se
Rolf Ericsson – ordförande, rolf.ericsson(a)svenskakyrkan.se
Mats Broström, mats.brostrom(a)svenskakyrkan.se
Jan Winberg, jan.winberg(a)svenskakyrkan.se
Magnus Hultgren, magnus.hultgren(a)svenskakyrkan.se
Kerstin Nilsson, kerstin.nilsson4(a)svenskakyrkan.se

Centerpartiet i Svenska kyrkan:
Annette Denborg, annette.denborg(a)svenskakyrkan.se
Michaela Haga, michaela.haga(a)svenskakyrkan.se
Björn Pålhammar, bjorn.palhammar(a)svenskakyrkan.se

ViSk – Vänstern i Svenska kyrkan:
Ed Vivenius, ed.vivenius(a)svenskakyrkan.se

 

Ledamöter utan nomineringsgrupp:

Elisabeth Lanner, elisabet.lanner(a)svenskakyrkan.se
Sven Ragnelid – 1:e vice ordförande, sven.ragnelid(a)svenskakyrkan.se
Linda Rapp Sjöberg, linda.sjoberg(a)svenskakyrkan.se
Lennart Berneklint, lennart.berneklint(a)svenskakyrkan.se

 

 
ERSÄTTARE

Arbetarpartiet socialdemokraterna:
Rosita Olsson Palmberg, rosita.olsson-palmberg@svenskakyrkan.se
Lars Erik Holmberg, larserik.holmberg(a)svenskakyrkan.se
Anneli Ullberg, anneli.ullberg(a)svenskakyrkan.se
Dan Jonsson

PoSk – Politiskt obundna i Svenska kyrkan:
Carl Gyllenhammar, carl.gyllenhammar(a)svenskakyrkan.se
Stellan Sandström, stellan.sandstrom(a)svenskakyrkan.se
Aina Österberg, aina.osterberg(a)svenskakyrkan.se
Lena Karlsson

Borgerligt alternativ:
Ulf Ellnebrant, ulf.ellnebrant(a)svenskakyrkan.se
Jan Olov Sundström, jan-olov.sundstrom(a)svenskakyrkan.se
Göran Enwall

Levande kyrka:
Arne Ekstrand, arne.ekstrand(a)svenskakyrkan.se
Leif Lanner, leif.lanner(a)svenskakyrkan.se
Bertil Palmqvist, bertil.palmqvist(a)svenskakyrkan.se

Centerpartiet i Svenska kyrkan:
Henrik Olsson, henrik.olsson2(a)svenskakyrkan.se
Lars Göran Rutgersson, larsgoran.rutgersson(a)svenskakyrkan.se

Ersättare utan nomineringsgrupp:

 
 
Sammanträden

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i allmänhet i Åkersberga kyrka. Normalt sammanträder fullmäktige tre gånger per år.

Protokoll kyrkofullmäktige