Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Österåker Besöksadress: Bergavägen 13, 18421 Åkersberga Postadress: Box 46, 18421 Åkersberga Telefon:+46(8)54084500 E-post till Svenska kyrkan i Österåker

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ledamöter i kyrkorådet

Kyrkorådets ledamöter för mandatperioden 2018–2021

ORDINARIE

Jörgen Palmberg – Ordförande, jorgen.palmberg(a)svenskakyrkan.se
Clas Boström – 2:e vice ordförande, clas.bostrom(a)svenskakyrkan.se
Marianne Knutsson, marianne.knutsson(a)svenskakyrkan.se
Anette Lannermo, anette.lannermo(a)svenskakyrkan.se
Elisabet Lanner, elisabet.lanner(a)svenskakyrkan.se
Birgitta Karlsson, birgitta.karlsson(a)svenskakyrkan.se
Claes Robell, claes.robell(a)svenskakyrkan.se
Magnus Hultgren – 1:e vice ordförande, magnus hultgren(a)svenskakyrkan.se
Kristin Nordström, kristin.nordstrom(a)svenskakyrkan.se
Ingela Gardner, ingela.gardner(a)svenskakyrkan.se
Lars Starkerud, lars.starkerud(a)svenskakyrkan.se
Mert Lepik, mert.lepik(a)svenskakyrkan.se
Jan Winberg, jan.winberg(a)svenskakyrkan.se
Anette Denborg, anette.denborg(a)svenskakyrkan.se
Ed Vivenius, ed.vivenius(a)svenskakyrkan.se

 

ERSÄTTARE

Josephine Emtevik, josephine.emtevik(a)svenskakyrkan.se
Britt-Marie Winther, britt-marie.winther(a)svenskakyrkan.se
Kerstin Nilsson, kerstin.nilsson4(a)svenskakyrkan.se
Björn Pålhammar, bjorn.palhammar(a)svenskakyrkan.se
Lennart Berneklint, lennart.berneklint(a)svenskakyrkan.se
Rolf Ericsson, rolf.ericsson(a)svenskakyrkan.se
Gunnar Hallberg, gunnar.hallberg(a)svenskakyrkan.se
Mats Larsson, mats.larsson3(a)svenskakyrkan.se

 

Kyrkoherde (vik)

Ulla Örtberg, ulla.ortberg(a)svenskakyrkan.se

 

Sammanträden

Kyrkorådet sammanträder cirka åtta gånger per år. Dessa är inte öppna för allmänheten.

 

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådets arbetsutskott förbereder kyrkorådsärenden, utgör församlingens personalorgan och är församlingens begravningsnämnd. Hur arbetsgivaransvaret fördelas framgår av kyrkofullmäktiges beslut om reglementen och genom kyrkorådets delegationsordning samt kyrkoherdens delegation.

Ledamöter arbetsutskottet:
Jörgen Palmberg, ordf.
Jan Winberg
Elisabeth Lanner, vice ordf.
Clas Boström
Ingela Gardner

Ersättare:
Birgitta Karlsson
Rolf Ericsson 
Sven Ragnelid
Anders Lindhoff 
Mert Lepik