Ledamöter i kyrkorådet

Kyrkorådets ledamöter för MANDATPERIODEN 2022–2025

ORDINARIE

Jonas Bergqvist
Britt-Marie Winther, britt-marie.winther(a)svenskakyrkan.se
Claes Robell, claes.robell(a)svenskakyrkan.se
Ingela Gardner - förste vice ordförande, ingela.gardner(a)svenskakyrkan.se
Mert Lepik, mert.lepik(a)svenskakyrkan.se
Rolf Ericsson - ordförande, rolf.ericsson(a)svenskakyrkan.se
Elisabeth Lanner, elisabet.lanner(a)svenskakyrkan.se
Anette Denborg, annette.denborg(a)svenskakyrkan.se
Daniela Westrin, daniela.westrin(a)svenskakyrkan.se
Ed Vivenius, ed.vivenius(a)svenskakyrkan.se

ERSÄTTARE

Clara Hultqvist, clara.hultqvist(a)svenskakyrkan.se
Roger Lindahl
Ylva Borg, ylva.borg(a)svenskakyrkan.se
Marie Ljustermo, marie.ljustermo(a)svenskakyrkan.se
Gunnar Hallberg, gunnar.hallberg(a)svenskakyrkan.se
Magnus Hultgren, magnus.hultgren(a)svenskakyrkan.se
Marianne Knutsson, marianne.knutsson(a)svenskakyrkan.se
Lea Vaattovaara, lea.vaattovaara(a)svenskakyrkan.se
Björn Pålhammar, bjorn.palhammar(a)svenskakyrkan.se
Christofer Hedlund, christofer.hedlund(a)svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Staffan Hellgren, staffan.hellgren(a)svenskakyrkan.se

Sammanträden

Kyrkorådet sammanträder cirka åtta gånger per år. Dessa är inte öppna för allmänheten.

Kyrkorådets utskott

Arbetsutskott
Kyrkorådets arbetsutskott förbereder kyrkorådsärenden, utgör församlingens personalorgan och är församlingens begravningsnämnd. Hur arbetsgivaransvaret fördelas framgår av kyrkofullmäktiges beslut om reglementen och genom kyrkorådets delegationsordning samt kyrkoherdens delegation.

Ledamöter arbetsutskottet:
Rolf Ericsson - ordförande, rolf.ericsson(a)svenskakyrkan.se
Jonas Bergkvist
Britt Marie Winther, britt-marie.winther(a)svenskakyrkan.se
Elisabeth Lanner - vice ordförande, elisabet.lanner(a)svenskakyrkan.se
Ingela Gardner, ingela.gardner(a)svenskakyrkan.se

Ersättare:
Magnus Hultgren
Mert Lepik
Marie Ljustermo
Björn Pålhammar
Clara Hultqvist 

Fastighets- och begravningsutskott
Magnus Hultgren
Jonas Bergkvist
Britt-Marie Winther
Björn Pålhammar
Ingela Gardner, ordförande
Clara Hultqvist 

Placeringsutskott
Rolf Ericsson, sammankallande
Britt Marie Winther
Magnus Hultgren
Gunnar Hallberg
Clara Hultqvist 

Personalutskott
Rolf Ericsson, sammankallande
Ingela Gardner