Ledamöter i kyrkorådet

Kyrkorådets ledamöter för mandatperioden 2018–2021

ORDINARIE

Annette Denborg, annette.denborg(a)svenskakyrkan.se
Anders Lindhoff, anders.lindhoff(a)svenskakyrkan.se
Birgitta Karlsson, birgitta.karlsson(a)svenskakyrkan.se
Britt-Marie Winther – 2:e vice ordförande, britt-marie.winther(a)svenskakyrkan.se
Claes Robell, claes.robell(a)svenskakyrkan.se
Ed Vivenius, ed.vivenius(a)svenskakyrkan.se
Elisabet Lanner, elisabet.lanner(a)svenskakyrkan.se
Ingela Gardner, ingela.gardner(a)svenskakyrkan.se
Jan Winberg, jan.winberg(a)svenskakyrkan.se
Josephine Emtevik
Jörgen Palmberg – Ordförande, jorgen.palmberg(a)svenskakyrkan.se
Lennart Berneklint, lennart.berneklint(a)svenskakyrkan.se
Marianne Knutsson, marianne.knutsson(a)svenskakyrkan.se
Magnus Hultgren – 1:e vice ordförande, magnus.hultgren(a)svenskakyrkan.se
Mert Lepik, mert.lepik(a)svenskakyrkan.se

ERSÄTTARE

Björn Pålhammar, bjorn.palhammar(a)svenskakyrkan.se
Berit Segerlund, berit.segerlund(a)svenskakyrkan.se
Gunnar Hallberg, gunnar.hallberg(a)svenskakyrkan.se
Josephine Emtevik, josephine.emtevik(a)svenskakyrkan.se
Kerstin Nilsson, kerstin.nilsson4(a)svenskakyrkan.se
Rolf Ericsson, rolf.ericsson(a)svenskakyrkan.se
Stellan Sandström, stellan.sandstrom(a)svenskakyrkan.se
Sven Ragnelid, sven.ragnelid(a)svenskakyrkan.se

 

Kyrkoherde

Staffan Hellgren, staffan.hellgren(a)svenskakyrkan.se

 

Sammanträden

Kyrkorådet sammanträder cirka åtta gånger per år. Dessa är inte öppna för allmänheten.

 

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådets arbetsutskott förbereder kyrkorådsärenden, utgör församlingens personalorgan och är församlingens begravningsnämnd. Hur arbetsgivaransvaret fördelas framgår av kyrkofullmäktiges beslut om reglementen och genom kyrkorådets delegationsordning samt kyrkoherdens delegation.

Ledamöter arbetsutskottet:
Jörgen Palmberg, ordf.
Jan Winberg
Elisabeth Lanner, vice ordf.
Ingela Gardner

Ersättare:
Birgitta Karlsson
Rolf Ericsson 
Sven Ragnelid
Anders Lindhoff 
Mert Lepik