Låneurna

Begravningslagen föreskriver att en avliden ska begravas eller kremeras snarast möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

På ganska kort tid ska anhöriga ta många viktiga beslut. De händer allt oftare att det är omöjligt att samla släkt och vänner till en begravning inom en månad. Då finns alternativet att kremera kroppen och senare ha en begravning med urna i stället för kista. På så sätt blir tidsfristen ett helt år från dödstillfället till gravsättningen. 

Österåkers pastorat erbjuder låneurnor som kan användas vid begravningar med urna, i synnerhet om det handlar om en avliden som ska vila i minneslunden.

Vid gravsättning i minneslund är det inte själva urnan som gravsätts utan enbart askan. Urnan förstörs i alla fall. Våra låneurnor är vackra och det blir minst lika värdigt som att ha en egen urna.

Låneurna – så här fungerar det

När askan kommer från krematoriet är den förpackad i en pappkartong och inuti kartongen finns papperspåsen med aska. Materialet är valt för att snabbt förmultna. Om låneurnan ska användas lägger vi askan i en svart sammetspåse, som sedan placeras i urnan. Askan kommer aldrig i kontakt med urnan överhuvudtaget. Efter ceremonin tar vi bort sammetspåsen och gräver ner askan i minneslunden. Om anhöriga beställt en egen urna, töms den på aska för att sedan bisättas i minneslunden, därefter förstörs urnan.

Om man vill bisätta hela urnan behövs en egen urna. Men om man vill låna en av urnorna under ceremonin och sedan bara sänka ner askan i en påse vid gravsättningen går det bra. Vi har linnepåsar som askan kan läggas i. 

För mer information vänligen kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på telefon 08-540 845 55