Foto: Maria Lundström

Kyrkor & lokaler

Pastoratets fem kyrkor är Roslags-Kulla kyrka, Ljusterö kyrka, Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka och Åkersberga kyrka. Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Läs om kyrkorna samt våra församlingsgårdar och lokaler.

Kontakta Kyrkvaktmästare

Österåkers kyrka: 08-540 845 30

Östra Ryds kyrka: 08-540 845 36

Ljusterö och Roslags Kulla kyrka: 08-540 845 53

 

Åkersberga kyrka

Åkersberga kyrka är pastoratets minsta och yngsta kyrka centralt belägen mitt i Åkersberga. Här planerar vi verksamheten och förbereder och bedriver olika aktiviteter. Besöksadress är Bergavägen 13. Postadress se nedan.

Östra Ryds kyrka

Kyrkan är vackert belägen på en kulle vid Kyrkviken nära Rydboholms slott i Österåkers kommun. Bud- och besöksadress är Östra Ryds kyrkväg 21, 184 94 Åkersberga. Postadress se nedan.

Österåkers kyrka

Inte långt från Garnsviken i Österåkers kommun ligger Österåkers kyrka vackert belägen. Bud -och besöksadressen är Össebyvägen/Prästgårdsvägen 70, 184 33 Åkersberga. Postadress se nedan.

Ljusterö kyrka

Den vitmålade åttkantiga träkyrkan ligger vid Mellansjö intill Kyrksjön mitt på Ljusterö, cirka tre kilometer från färjeläget. Adressen till Ljusterö kyrka är Mellansjövägen 45.

Roslags-Kulla kyrka

Roslags-Kulla kyrka invigdes 1706 och är uppförd på platsen för ett tidigare kapell från 1600-talet av den dåvarande ägaren till Östanå slott. Kyrkan ligger vid Roslagsvägen/Rialavägen och adressen är Roslagsvägen 266.

Kyrkogårdar och begravningsplats

Här kan du läsa om begravningsplatserna som finns inom Österåkers pastorat >>

Illustration av kyrka

Vad är vad i kyrkan?

Har du koll på kyrkans olika delar och detaljer? Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnaden.

900 år på 40 minuter. Se filmen Korsets väg – en kyrkohistorisk tidsresa i Österåker.

"Korsets väg" är en film om livstolkning och kyrkan genom tid och rum. Filmens innehåll spänner över tiden från kristendomens inträde i Österåker fram till idag.

Fornlämningar vid Österåkers kyrka

Runt om Österåkers kyrka finns spår från svunna tider, bland annat en bosättning från yngre stenåldern samt lämningar från vikingatid.