Foto: Maria Lundström

Kyrkor & lokaler

Pastoratets fem kyrkor är Roslags-Kulla kyrka, Ljusterö kyrka, Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka och Åkersberga kyrka. Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Läs om kyrkorna samt våra församlingsgårdar och lokaler.

Kontakta Kyrkvaktmästare

Österåkers kyrka: 08-540 845 30

Östra Ryds kyrka: 08-540 845 36

Ljusterö och Roslags Kulla kyrka: 08-540 845 53

 

Kyrkogårdar och begravningsplats

Här kan du läsa om begravningsplatserna som finns inom Österåkers pastorat >>