Hoppets ankare och kyrkans skepp

I minneslunden på Ljusterö finns ett ankare och inne i kyrkan ett votivskepp. Båda har nära anknytning till Ljusterö. Här berättar vi historien om bröderna Wistedt, om skutan Atalanta och ankaret från skeppet Minut.