Körer

Energi och glädje – kom och sjung med oss! Välj vilken kör som passar dig bäst, alla är välkomna, unga och gamla, nybörjare och de med mer erfarenhet. Att vara med i en kör kostar ingenting.

Barn- och ungdomskörer

Att sjunga tillsammans skapar glädje och samhörighet. Det finns grupper för alla åldrar och att vara med i en kör kostar ingenting.

Körer för vuxna

Körsång och kyrkomusik är en omfattande verksamhet, cirka 88 000 människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer. Vi erbjuder en mängd körer med olika inriktning och åldersspann. Alla jobbar vi med målet att medverka i våra gudstjänster och konserter utefter förutsättningarna som finns i respektive kör. Välkommen!