Körer

Energi och glädje – kom och sjung med oss! Välj vilken kör som passar dig bäst, alla är välkomna, unga och gamla, nybörjare och de med mer erfarenhet. Att vara med i en kör kostar ingenting.

Barn- och ungdomskörer

Att sjunga tillsammans skapar glädje och samhörighet. Det finns grupper för alla åldrar och att vara med i en kör kostar ingenting.

Körer för vuxna

Körsång och kyrkomusik är en omfattande verksamhet inom kyrkan. Vi erbjuder en mängd körer med olika inriktning och åldersspann. Alla jobbar vi med målet att medverka i våra gudstjänster och konserter utefter förutsättningarna som finns i respektive kör. Välkommen!