Meny

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna inom Österåkers pastorat är säkert monterade. Under våren påbörjas arbetet med att kontrollera alla stående gravstenar på Östra Ryds kyrkogård.

Provtryckning av gravstenar på Östra Ryds kyrkogård våren 2020

Kyrkogårdsförvaltningenen anlitar en entreprenör för en så kallad provtryckning som visar vilken belastning stenen klarar samt kontroll av stenens dubbning. I de fall där stenen blir underkänd meddelar vi gravrättsinnehavaren hur och när denne ska säkra sin gravsten. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

Varför gör kyrkogårdsförvaltningen detta?
Kyrkogårdsförvaltningen har ett kontrollansvar för gravstenarnas säkerhet och för miljön för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravstenen inte utgör något hot mot arbetsmiljö och säkerheten på gravplatsen enligt 7:e kap. 30§ i Begravningslagen.

 

Stökigt på begravningplatsen
Vi ber om ursäkt för att jobbet med provtryckning kan upplevs som störande samt att vår, annars så vackra, begravningsplats kanske kommer att se stökig ut under en period. Hoppas att du har förståelse för att detta behöver göras, för både besökares och personalens säkerhet. 

Har du frågor, kontakta oss

Johan Sverke

Svenska kyrkan i Österåker

Kyrkogårdschef

Nina Hagdahl

Svenska kyrkan i Österåker

Administration kyrkogård & begravning