Foto: Maria Svensk

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna inom Österåkers pastorat är säkert monterade.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna inom Österåkers pastorat är säkert monterade. Från mitten av september 2021 kommer alla stående gravstenar på Roslags-Kulla kyrkogård att provtryckas.

Kontrollen av gravstenar på Österåkers kyrkogård, Östra Ryds kyrkogård samt Ljusterö kyrkogård är avslutad. 

Kyrkogårdsförvaltningen har anlitat en entreprenör för en så kallad provtryckning som visar vilken belastning stenen klarar samt kontroll av stenens dubbning. I de fall där stenen har blivit underkänd meddelar vi gravrättsinnehavaren via brev hur och när denne ska säkra sin gravsten. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för den enskilda graven och gravstenen.

Varför gör kyrkogårdsförvaltningen detta?

Kyrkogårdsförvaltningen har ett kontrollansvar för gravstenarnas säkerhet och för miljön för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravstenen inte utgör något hot mot arbetsmiljö och säkerheten på gravplatsen enligt 7:e kap. 30§ i Begravningslagen.

Stökigt på platsen

Vi ber om ursäkt för att jobbet med provtryckning kan upplevs som störande samt att våra, annars så vackra, begravningsplatser kanske ser stökiga ut under en period. Hoppas att du har förståelse för att detta behöver göras, för både besökares och personalens säkerhet. 

Har du frågor, kontakta mig

Nina Hagdahl

Svenska kyrkan i Österåker

Administration, Administration kyrkogård & begravning

Johan Sverke

Svenska kyrkan i Österåker

Kyrkogårdschef