Foto: Maria Svensk

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna inom Österåkers pastorat är säkert monterade.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kontroller av gravstenar på Österåkers kyrkogård, Östra Ryds kyrkogård, Ljusterö kyrkogård, Roslagskulla kyrkogård och Garnsvikens begravningsplats har genomförts 2019-2021. Under 2024 återupptas arbetet med nya kontroller, som ska ske ungefär vart femte år.

Så går det till

Kyrkogårdsförvaltningen anlitar för detta arbete en entreprenör för en så kallad provtryckning som visar vilken belastning stenen klarar samt kontroll av stenens dubbning. I de fall där stenen har blivit underkänd meddelar vi gravrättsinnehavaren via brev hur och när denne ska säkra sin gravsten. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för den enskilda graven och gravstenen.

Varför gör kyrkogårdsförvaltningen detta?

Kyrkogårdsförvaltningen har ett kontrollansvar för gravstenarnas säkerhet och för miljön för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravstenen inte utgör något hot mot arbetsmiljö och säkerheten på gravplatsen enligt 7:e kap. 30§ i Begravningslagen.

Stökigt på platsen

Jobbet med provtryckning kan upplevas som störande och medföra att våra, annars så vackra, begravningsplatser kanske ser stökiga ut under en period. Hoppas att du har förståelse för att detta behöver göras, för både besökares och personalens säkerhet.