Konfirmander berättar

Varför valde Greta och Anna att konfirmera sig?