Foto: Jan Olov Sundström

”Jag fortsätter hjälpa så länge jag har hälsan med mig”

Kennedy Kisanga är samarbetspartner, präst och vän till Österåkers pastorat och Danderyds församling sedan många år. Han är en av huvudpersonerna i mjölkprojektet och trädplanteringsprojektet i Tanzania och har besökt Sverige flera gånger.

Att Österåkers pastorat, Danderyds församling och Kennedys församlingar i området Moshi i Tanzania startade ett samarbete började med att den före detta prästen Magnus Lidbeck och hans fru Mick i Danderyds församling gick en kurs tillsammans med Kennedy i Storbritannien, vilket ledde till att de blev vänner. Senare flyttade familjen Lidbeck till orten Dar es Salaam i Tanzania och jobbade som missionärer där. De höll kontakten även när Magnus och Mick flyttade tillbaka till Sverige och de startade flera år senare de olika projekt som församlingarna driver tillsammans.

Mjölkprojektet

De två största projekten är mjölkprojektet och trädplanteringsprojektet. Mjölkprojektet går ut på att alla skolbarn i sju grundskolor ska få ett till två glas mjölk i veckan för att få i sig näring och därmed må bättre och kunna lära sig bättre.

– Mjölkprojektet som vi driver är inte unikt för Moshi, utan det är något som man gör på flera platser i världen. Man har till och med en internationell dag som kallas World School Milk Day, som är den sista onsdagen i september varje år, då man uppmärksammar mjölkens positiva inverkan på barnens hälsa. Den dagen firas med sång och andra aktiviteter i skolorna.

Mjölkprojektet gör inte bara skillnad för skolbarnens hälsa. Det leder även till jämställdhet – eftersom det är kvinnor som arbetar med korna och i mejeriet och som därmed tjänar pengar till familjen – och till bättre ekonomi tack vare att man kan göra ost som säljs till bland annat hotell och restauranger.

Trädplanteringsprojektet

Trädplanteringsprojektet innebär att man planterar träd i Moshiområdet. Träden fyller många funktioner, bland annat binder de vatten i jorden vilket gör att man kan odla mat. Träden ger också virke, ved, ibland frukt och de drar till sig regn. ”Träd är jordens lungor” som suger upp koldioxid.

– Regnet är ett stort problem för oss. Antingen regnar det ingenting och då har vi nästan inget vatten att dricka och får svårt att odla, eller så regnar det så mycket att det blir översvämning vilket förstör hus, odlingar och vägar för oss.

Att träden drar till sig regn är minst sagt viktigt. Särskilt med tanke på den globala uppvärmningen.

– Snön smälter på Kilimanjaro, det kan man bokstavligen se med sina egna ögon, säger Magnus Lidbeck.

Att snön på Kilimanjaro smälter är inte farligt i sig, det gör den hela tiden, men om det inte fylls på med nederbörd kommer glaciären på sikt att smälta bort permanent och det är det som man befarar ska hända.

– Där kan förhoppningsvis träden hjälpa oss, de drar till sig regn. Om det kommer mindre vatten till byarna från berget innebär det också att vi får sämre förutsättningar för att odla, berättar Kennedy.

– Därför planterar varje konfirmand i Kilimanjarostiftet minst tio träd var, fyller Mick Lidbeck i.

Fortsätter jobba trots pensionering

Kennedy har varit präst i Fukeni och har som prost haft ansvar för 37 församlingar i området Moshi söder om Kilimanjaro. Han gick i pension i juli 2019, vid en gudstjänst med över 2 000 deltagare, varav 200 präster, i bykyrkans trädgård. Men trots att han nu är pensionerad slutar han inte att arbeta för att kunna hjälpa människor. I ett gammalt och slitet hus som tidigare använts som samtals- och seminarierum vill Kennedy öppna ett rådgivningscenter. Dit ska alla som behöver prata med någon kunna vända sig.

– Förhoppningen är att centret ska vara klart nästa år, 2020. För att det ska bli verklighet renoverar vi nu den slitna byggnaden parallellt med att jag utbildar personal i samtalsrådgivning. Dessutom vill jag utöka personalstyrkan, idag är vi bara tre. Så länge jag har hälsan med mig kommer jag att fortsätta jobba för att hjälpa.

– Det är svårt för människor i Sverige att förstå vilken skillnad som Kennedys kamp gör för folken söder om Kilimanjaro, säger Magnus.

– Jag har inte insett själv vilken påverkan mitt arbete har haft, men det fick jag lite större förståelse för när det kom så mycket folk till min pensionsgudstjänst, säger Kennedy ödmjukt.

Prata mindre, gör mer

Kennedy reste till Sverige just i september 2019 för att kunna vara med när Stockholms stifts nya biskop skulle vigas och för att välkomna Staffan Hellgren som ny kyrkoherde i Österåker. Andreas Holmberg är nämligen en gammal vän. Hans föräldrar arbetade som missionärer i Tanzania när Andreas var tonåring och inledde då en vänskap med Kennedy.

Resan till Sverige var också ett tillfälle för Kennedy att delta i olika seminarier, i syftet att rapportera hur projekten fortgår, berätta om vilken skillnad som projekten gör för hans folk i Tanzania och försöka påverka människor att bli mer handlingskraftiga i biståndsarbetet.

– Det är viktigt att idéerna som uppkommer i samtal inte stannar i konferensrummen, utan faktiskt blir verklighet. Många i västvärlden är väldigt bra på att prata, men inte att sätta planerna i verket. Det tar sådan tid, säger han.

Han vill också att man ska utbilda människor mer i hur man kan göra skillnad för miljön och att dåliga beslut, eller inga beslut alls, faktiskt leder till att folk lever med svält och fattigdom.

– Det här samarbetet som vi har är en rikedom. Det hjälper oss att vidga vyerna och se världen ur ett bredare och mer varierat perspektiv. Dessutom kan våra problem kännas ganska små i jämförelse med de utmaningar som folken i Moshi dagligen står inför och det är lärorikt för oss, säger Staffan Hellgren, kyrkoherde i Österåkers pastorat.

– Vi tänder ett ljus i ett stort mörker. De här projekten påverkar många människors liv, avslutar Kennedy.