Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Österåker Besöksadress: Bergavägen 13, 18421 Åkersberga Postadress: Box 46, 18421 Åkersberga Telefon:+46(8)54084500 E-post till Svenska kyrkan i Österåker

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Internationellt arbete

I arbetet för en bättre värld finns Svenska kyrkan med, både vid korta insatser och i samband med olyckor och katastrofer, men främst genom långsiktigt arbete i form av utbildning och genom hjälp till självhjälp.

Internationella gruppen

I pastoratet finns internationella gruppen (eller Rådgivande gruppen för mission) som arbetar för att stärka medvetenheten om det arbete som görs för tredje världen och vad vi kan lära av andra kyrkor. Vill du bidra till detta viktiga arbete kan du skänka en gåva eller engagera dig som volontär i internationella gruppen.

Mjölkprojektet i Tanzania

Pastoratet har ett åtagande i Tanzania, det så kallade mjölkprojektet. Målet är att alla skolbarn ska få ett till två glas mjölk i veckan för att kunna utvecklas och lära sig bättre i skolan.

Läs mer här om mjölkprojektet >>

Bibelskola i Kina

Vi har haft ett samarbete med en bibelskola i Zhoukou i centrala Kina men har tyvärr inte kunnat ha direktkontakt med församlingen i Zhoukou sedan 2018 när New religious management order infördes. Församlingen har av myndigheterna blivit förbjudna att ha kontakt med utlandet och deras stora kyrkbygge har avbrutits.

Rumänien – stöd till romer som lever i utsatthet

Den romska befolkningen i Europa lever väldigt utsatt och det märks även på gatorna här i Sverige. Att tvingas resa utomlands under otrygga former för att tigga för sitt uppehälle är inte ett värdigt liv. Tillsammans med en partner arbetar Svenska kyrkan för att förbättra romers levnadsvillkor.

Läs mer om projekt utbildning här>>

Vänförsamlingen S:t Peters i Petersfield

Sedan år 2004 finns ett utbyte med St Peter’s Church i Petersfield inom Portsmouth stift i England.

Detta betyder i korthet att församlingarna ber för varandra, möjliggör för församlingens olika verksamheter att på olika sätt utbyta erfarenheter och att församlingens anställda för viss tid kan tjänstgöra i respektive församling om utrymme kan beredas. Församlingslivsutveckling har särskilt dryftats.

Länk till S:t Peters webbplats.

För kontakt med internationella gruppen

Ullakarin Westlin

Ullakarin Westlin

Svenska kyrkan i Österåker

Diakon