Foto: Magnus Aronson

Internationellt arbete

I arbetet för en bättre värld finns Svenska kyrkan med, både vid korta insatser och i samband med olyckor och katastrofer, men främst genom långsiktigt arbete i form av utbildning och genom hjälp till självhjälp.

Internationella gruppen

I pastoratet finns internationella gruppen (eller Rådgivande gruppen för mission) som arbetar för att stärka medvetenheten om det arbete som görs för tredje världen och vad vi kan lära av andra kyrkor. Vill du bidra till detta viktiga arbete kan du skänka en gåva eller engagera dig som volontär i internationella gruppen.

Fokus Fukeni

Mjölkprojektet 

Pastoratet har ett åtagande i Tanzania, det så kallade mjölkprojektet. Målet är att alla skolbarn ska få ett till två glas mjölk i veckan för att kunna utvecklas och lära sig bättre i skolan.

Läs mer här om mjölkprojektet >>


Trädplantering 

Pastoratet och ditt medlemskap stöder den trädplantering som pågått i 20 år i vår vänförsamling i Fukeni. När människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat. Att plantera träd är ett viktigt sätt att stödja kampen för miljön och klimatet.

Läs mer om projektet här >>


skoluniformer

Utan skoluniform får man inte gå i skolan i Tanzania och uniformerna kostar pengar. Det finns familjer som har flera barn, men bara en skoluniform och då får barnen turas om att gå i skolan. En sömmerska i byn Fukeni syr skoluniformer av lokalt producerat tyg. De som säljer tyg och sömmerskan får en intäkt, och barnen får gå i skolan.

För varje barn som döps här i Österåkers pastorat öronmärks medel som går till skoluniformer i Tanzania. En gåva från ett barn till ett annat barn.

 

vattenförsörjning

Pastoratet stöttar även ett vattenförsörningsprojekt där tidigare grävda kanaler åter grävs upp för att kunna ta till vara på smältvatten som rinner ner på sluttningarna från Kilimanjaro. Vattnet kan sedan användas till att vattna odlingar med.

Övriga samarbeten


Bibelskola i Kina
Vi har haft ett samarbete med en bibelskola i Zhoukou i centrala Kina men har tyvärr inte kunnat ha direktkontakt med församlingen i Zhoukou sedan 2018 när New religious management order infördes. Församlingen har av myndigheterna blivit förbjudna att ha kontakt med utlandet och deras stora kyrkbygge har avbrutits.

Vänförsamlingen S:t Peters i Petersfield
Sedan år 2004 finns ett utbyte med St Peter’s Church i Petersfield inom Portsmouth stift i England. Detta betyder i korthet att församlingarna ber för varandra, möjliggör för församlingens olika verksamheter att på olika sätt utbyta erfarenheter och att församlingens anställda för viss tid kan tjänstgöra i respektive församling om utrymme kan beredas. Församlingslivsutveckling har särskilt dryftats.

Detta bidrog ditt MEDLEMSKAP till 2019

  • 100 kvinnor per år deltar i utbildning på Agape learning center i Tanzania där de får lära sig om sina rättigheter, om hälsa och att förebygga sjukdomar, mänskliga rättigheter och småskaligt företagande.
  • 2500 barn i Fukeni i Tanzania får dricka två glas mjölk i veckan, vilket bidrar till att förbättra barnens hälsa och inlärningsförmåga.
  • Trädplantering i Tanzania förhindrar jordförstöring och avskogning. Ett viktigt arbete för att stödja kampen för miljön och klimatet.
  • Rumänien, ett socialt projekt som bidrar till att utsatta romer får en möjlighet att gå i skolan och få arbetslivserfarenhet.
  • Katastrofinsatser såsom vid svälten i östra Afrika, flyktingar i Syrien, humanitärt stöd i Indonesien efter tsunamin och jordbävningar.
  • Barnhem i Kenya, med mål om att alla barn ska få gå i skolan. Inga mellanhänder, volontär insats, 99,3 procent av insamlade medel går till projektet.
  • Pengar till ett projekt i Filippinerna som går till barn som lever på gatan och hjälper dem att få mat husrum och utbildning.
  • Stöd till Operation Smile som förändrar livet för barn med läpp-käk-gomspalt.

För kontakt med internationella gruppen

Ullakarin Westlin

Ullakarin Westlin

Svenska kyrkan i Österåker

Diakon