En man och en liten flicka tänder ett dopljus i kyrkan.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Inför dopet

När ni vill låta döpa ert barn går det bra att boka direkt här på webben eller ringa oss. Några veckor före dopet tar prästen kontakt för ett möte då vi pratar om vad dopet innebär, eventuellt fadderskap och om praktiska frågor.

Frågor om dopet

Dop kan bokas i alla våra fem kyrkor. 
Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka, Åkersberga kyrka: 08-540 845 24
Ljusterö kyrka, Roslags-Kulla kyrka: 08-540 845 52
E-post osteraker.pastorat@svenskakyrkan.se

Läs mer om kyrkorna>

Kostnad

Det kostar ingenting att låta döpa sitt barn eller sig själv som vuxen. Kyrka, präst, musiker och vaktmästare ingår. 

Måste man vara medlem för att få döpa sitt barn?

Nej, det måste man inte vara. Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns det inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Träffas innan dopet

Några veckor före dopet tar prästen kontakt med föräldrarna för att boka tid för dopsamtal. Oftast ses vi i Åkersberga kyrkliga centrum eller i prästgården vid Ljusterö kyrka. Då får ni tillfälle att prata om vad dopet innebär, eventuellt fadderskap och om praktiska frågor såsom psalmval.

Lokal för dopkaffe eller lunch

I anslutning till kyrkorna finns prästgårdar och församlingshem. Om du är medlem i Svenska kyrkan Österåker kan ni boka lokalen kostnadsfritt när ni bokar dop.

Länk till mer information om våra lokaler>

Fadderns roll

Att vara fadder är en fin och betydelsefull uppgift; hon eller han finns med på den döptes resa genom livet. Faddern kan aktivt vara med i dopgudstjänsten genom att exempelvis läsa en text och hålla i barnet. Faddern är döpt och är därför själv medlem men har inte ekonomiskt eller juridiskt ansvar om något skulle hända den döptes föräldrar eller målsmän. Faddern finns inte antecknad hos någon svensk myndighet utan skrivs endast in i Svenska kyrkans dopbok med namn.

Kollage dopklänningar

Dopklänningar

Det finns möjlighet att låna dopklänning vid barndop i församlingen, utan kostnad. Band finns i olika färger. Kontakta oss och boka önskad dopdräkt.

Fråga sen allt vad du kan, vem är Gud och var bor han? Vem har skapat jord och allt; lejon, fåglar, varmt och kallt? Fråga oss om tro och hopp, dop och nattvard, lilla knopp. Psalm 928, vers 2