Foto: Petr Zaika

Inför begravningen

Vid livets slut – vid någons död är det viktigt för de efterlevande att ta farväl. Sederna i samband med en begravning kan ge oss en känsla av trygghet och kontinuitet. men blir ändå personligt och nära.

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid. 

Begravningssamtal

När prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga för ett samtal. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Prästen har tystnadsplikt vad gäller enskild själavård. I samtalet planerar präst och anhöriga tillsammans utformningen av begravningsgudstjänsten. Det finns en begravningsritual som är begravningens stomme, men musik, psalmer, böner och texter går att diskutera och välja tillsammans med prästen. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål bör de få komma i första rummet.

Begravning och kremering/gravsättning inom en månad 

Enligt begravningslagen är den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och begravning och efterföljande kremering eller gravsättning en månad. Anstånd begärs av Skatteverket och kräver särskilda skäl.

Dödsboets ansvar

Dödsboet, det vill säga närmast efterlevande, ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, såsom köp av kista och/eller urna, beställning och betalning av transport från sjukhus till bisättningslokal, annonsering, kistdekoration och blommor, minnesstund och gravsten. För detta ansvar anlitar man oftast en begravningsentreprenör.

Jordbegravning eller kremering

Jordbegravning innebär att kistan sänks ner i jorden och de anhöriga är vanligtvis närvarande. Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns och att askan som återstår läggs i en behållare och att den sedan grävs ned. Anhöriga får välja vilket av alternativen det blir. Kanske hade den döde själv ett önskemål.

Välja gravplats

De efterlevande kan välja på vilken kyrkogård eller begravningsplats man vill att graven ska finnas. Den avlidnes hemförsamling har skyldighet att ordna en gravplats medan andra församlingar skall göra det om plats finns. 

Ska barn gå med på begravningen?

Det är alltid vårdnadshavarna som tillsammans med barnet avgör om barnet ska vara med vid begravningen. Det är viktigt att vara lyhörd för barns tankar, frågor, oro och nyfikenhet.

Generellt kan man säga att det är bättre att barnen är med, än att de blir lämnade utanför det som föräldrarna upplever. Barnen kan vara med och ta avsked med blommor, teckningar eller på något annat sätt som är naturligt för dem. Prästen kan gärna före begravningsgudstjänsten ta fram barnen, visa dem kistan, och berätta vad som kommer att hända under begravningen. 

Läs om ”Stöd för barn & unga i sorg” här.

Vill du förbereda ett barn i din närhet inför en begravning kan ni tillsammans börja med att titta på denna korta film "Farmors begravning i kyrkan".

Bårtäcke eller blommor

Bårtäcke Acreliussalen

Bårtäcke finns att använda som dekoration av kistan, kanske som ett alternativ till blomsterdekorationer. Det finns bårtäcken hörande till Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka, Ljusterö kyrka, Roslags-Kulla kyrka samt Acreliussalen. De hör till respektive kyrka och kan inte skifta mellan kyrkorna. Meddela begravningsbyrån om ni önskar använda dem. Det kostar ingenting.

Bårtäcke Österåkers resp Östra Ryds kyrka
Bårtäcke Ljusterö och Roslags-Kulla kyrka

Blommor till begravningen

Om du önskar skicka blommor till en begravning sker detta oftast genom ett blombud/blomsteraffär. Det är då viktigt att det på förpackningen anges namn på den avlidna och dag och tid för begravningen. Adresserna nedan är för att skicka blommor, det går inte att skicka vanlig post till dessa adresser.

Österåkers kyrka, Össebyvägen 70
Acreliussalen, Össebyvägen 70
Östra Ryds kyrka, Östra Ryds kyrkväg 21
Ljusterö kyrka, Mellansjövägen 45
Roslags-Kulla kyrka, Roslagsvägen 266

Det tänds ett ljus i sorgens mörka gömma. Det hörs ett ord i gråtens slutna rum.

Sv Ps 208:1

 

Tacksägelse

En anhörigs död innebär alltid en förändring, oavsett livets längd och innehåll. Varje människa är unik och värdefull. Kyrkan markerar detta genom att nämna den döde vid namn, tända ett ljus och be i söndagens gudstjänst. Bönen innebär både ett tack för den livsgärning som nu är fullbordad och en bön för de efterlevande som sörjer. Momentet brukar avlutas med att kyrkklockan klämtar, en tacksägelseringning. Församlingen skickar ett brev till närmaste anhörig med information om när tacksägelse läses.
Länk till veckans tacksägelser >>

Begravningskaffe

  • Österåkers prästgård 50 personer
  • Vasagården 35 personer

Vi hänvisar till cateringfirman Jaktvillan som vi har samarbete med. Om ni vill boka Österåkers prästgård eller Vasagården för begravningskaffe behöver du kontakta Jaktvillan. Kontakta bokningen om vad som gäller för Ljusterö prästgård och Roslags-Kulla församlingshem.