Foto: Shane Rounce_unsplash

Ideellt arbete

Kyrkan blir vad kyrkans medlemmar gör den till. En församling med många aktiva och engagerade människor blir en folkets kyrka, rik på liv och gemenskap.

Att verka ideellt

Församlingen behöver utöver de anställda, många frivilliga medarbetare för att skapa förutsättningar för ett gott församlingsliv och för att kunna erbjuda olika verksamheter.

Vi behöver dig! Vill du bidra?

Kan du tänka dig att ge något av dig själv, din tid och dina förmågor till nytta och glädje för andra människor? Vill du ha en uppgift som betyder något? Vill du känna att du är med och tar ansvar i församlingslivet? Du är i så fall välkommen att möta olika intressen och behov bland människor i Österåker som volontär.

Exempel på volontäruppgifter:
• Besök på äldreboenden

• Språkcafé och läxhjälp

• Skapa, sy eller måla etcetera

• Caféverksamhet eller servering

• Guidning av kyrkor och/eller kyrkogårdar

• Kör- eller musikverksamhet

• Barn- eller ungdomsverksamhet

• Praktiska uppgifter

• Administrativa uppgifter

Ledarutbildning

För dig som är konfirmerad finns möjlighet att genomgå vår ledarutbildning under två terminer.

 

Förtroendevald

Svenska kyrkan är en folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd. Den är därmed beroende av medlemmarnas engagemang, delaktighet och ansvar.

Kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ utgörs av 35 ordinarie ledamöter som är förtroendevalda genom kyrkoval och representerar alla någon nomineringsgrupp. Om du vill bli aktiv och kandidera till nästa val, så kan du göra på två sätt. Antingen kontaktar du en nomineringsgrupp som redan är aktiv, eller också bildar du tillsammans med människor som delar dina värderingar en ny grupp.

 

Kyrkvärd

Att vara kyrkvärd innebär att man i gudstjänsten och kyrkorummet representerar församlingen och tillsammans med kyrkoherden har ansvar för kyrkans inventarier. Dessutom hjälper man till med förberedelser inför gudstjänsterna, hälsar välkommen och ger information och eventuella tillkännagivanden, kanske läser texter och ber förbön, samlar in kollekt, bistår vid nattvardsfirandet och räknar kollekten efteråt. Kyrkvärdarna tillsätts av kyrkorådet och utses bland förtroendevalda och bland intresserade i den gudstjänstfirande församlingen.