Foto: Shutterstock

Gravskötsel

Den som själv inte har möjlighet att ta hand om en grav, kan få hjälp med blomplantering, skötsel och underhåll av gravlandet. Beställ gravskötsel av kyrkogårdsförvaltningen.

Österåkers pastorat erbjuder gravskötsel för de gravrättsinnehavare som önskar att kyrkogårdsförvaltningen sköter om deras gravar. Här ser du vilka alternativ som finns. Beställning gör du enklast via formuläret.

Alternativ & priser

Gravskötsel – pris 600 kronor/år
I skötseln av graven ingår: vår- och höststädning av gravlandet, kantskärning
av planteringsrutan, ogräsrensning, trimning av gräs kring gravanordning
och planteringsruta, bevattning samt vid behov påfyllning av jord.
Vi avlägsnar även vissna blommor och utbrunna ljus.

Gravskötsel större grus- och sandgravar – pris 1200 kronor/år
I skötseln av graven ingår: vår- och höststädning av gravlandet, kantskärning
av planteringsrutan, ogräsrensning, trimning av gräs kring gravanordning
och planteringsruta, bevattning samt vid behov påfyllning av jord/grus.
Vi avlägsnar även vissna blommor och utbrunna ljus.

Gravskötsel med plantering – 1 000 kronor/år
Detta alternativ inkluderar gravskötsel (se erbjudande ovan). Dessutom ingår blommor/växter för graven under hela säsongen: vårplantering i
april–maj, sommarplantering i juni, höstplantering i september–oktober
samt en vinterdekoration.

Gravskötsel med plantering större grus- och sandgravar
– 1 600 kronor/år
Detta alternativ inkluderar gravskötsel. Dessutom ingår blommor/växter
för graven under hela säsongen: vårplantering i april–maj, sommarplantering i juni, höstplantering i september–oktober samt en vinterdekoration.

Grästrimning enbart (ingen övrig skötsel) – 200 kronor/år
Klippning av gräs närmast gravvård/gravrabatt.

Vinterdekoration utan gravskötsel – 100 kronor/år
För den som endast önskar en krans som läggs ut till allhelgonahelgen.

Gravljuständning
Om du inte har möjlighet att komma till kyrkogården under Allhelgonahelgen och tända ett ljus så kan du beställa gravljuständning för 80 kr/tillfälle och ljus.

Avtalen löper ett år i taget. 

Notera

Ett gravskötselavtal innebär att kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att hålla din grav i ett vårdat och värdigt skick. För att utföra det arbetet krävs att gräs- och planteringsytan på din grav är fri från smyckning och lösa föremål, så även ytan bakom gravanordningen. Lösa föremål kan medföra risk och skada för personal och arbetsredskap på kyrkogården.

BESTÄLLNINGSFORMULÄR

Välj ett av följande tre alternativ. Avtalet löper ett år i taget, fakturan skickas per post.

Att tänka på när du själv sköter graven

Vi vill uppmärksamma dig på att det är du som gravrättsinnehavare som är ansvarig för att din gravplats hålls i ett ordnat och värdigt skick (enligt sjunde kapitlet, tredje paragrafen i begravningslagen). Om du väljer att själv sköta graven måste du tänka på att göra detta enligt de föreskrifter som gäller. 

Tänk på att du ska sköta hela gravens yta genom att till exempel putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. Gräsytan runt gravsten och planteringsyta ska klippas regelbundet. Du får gärna plantera egna växter. Växterna får dock endast planteras och rymmas inom gravens planteringsyta. Växterna får heller inte överstiga en höjd på 60 cm. Snittblommor och kransar får läggas på gravplatsen. Konstgjorda växter bör undvikas. Vaser finns att låna vid de olika gravkvarteren. 

Läs gravreglerna i dess helhet här nedan.

Gravregler

Det är kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans med gravrättsinnehavaren som har ansvaret för vård och skötsel av kyrkogårdarna. 

Här kan du läsa vilket ansvar gravrättsinnehavaren har >>

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Frågor om gravskötsel, gravrätt, gravskick samt gravvårdar: Kyrkogårdsexpeditionen 08-540 845 55 Telefontid vardagar 09.00-12.00, 13.00-15.00

Bokning av gravsättning: Österåker, Östra Ryd, Åkersberga, Garnsviken: 08-540 845 24 måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 9.00–12.00, torsdagar kl. 13.00–15.00
Ljusterö, Roslags-Kulla: 08-540 845 52 onsdagar och fredagar kl. 10.00–12.00

Garnsvikens begravningsplats, Sundtorpsvägen 38
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 77 eller 08-540 845 74

Österåkers kyrkogård, Össebyvägen 70
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 16 eller 08-540 845 80

Östra Ryds kyrkogård, Östra Ryds kyrkväg 21
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 39 eller 08-540 845 36

Ljusterö kyrkogård, Mellansjövägen 45
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44 

Roslags-Kulla kyrkogård, Roslagsvägen/Rialavägen
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44