Foto: Gustaf Hellsing

Gravsättning

Gravsättning kan vara att sätta ned en kista eller urna i en grav, att sätta ned urna i askgravlund, sprida aska i minneslund eller på annan plats, till exempel till havs.

Gravvisning

Vid önskemål om en ny gravplats erbjuder kyrkogårdsförvaltningen en gravvisning. Detta innebär att man tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen utser en gravplats. Visningen är kostnadsfri. Tiderna bokas med kyrkogårdsvaktmästare på respektive kyrkogård eller begravningsplats.

Gravsättning

Gravsättning betyder att sätta ned en kista eller urna i en grav. Det kan även vara att sätta ned urna i askgravlund, sprida eller gräva ned aska i minneslund och spridning av aska på annan plats, till exempel till havs.

Vid gravsättning där anhöriga medverkar finns personal från kyrkogårdsförvaltningen med och hjälper till. Som anhörig har man möjlighet att om man vill själv sänka ned urnan, läsa en dikt eller sjunga.

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett anonymt gravskick och görs alltid av förvaltningen utan anhöriga. Ett minneskort skickas till de anhöriga när gravsättning gjorts.

Askgravlund

Askgravlund är ett gravskick som är ett mellanting mellan urngrav och minneslund. Askgravlunden passar den som vill ha en grav märkt med namn, men inte vill ha någon planteringsruta att ta hand om. Askgravlunden är ett alternativ för anhöriga som vill ha en grav att besöka men inte har möjlighet att ta ansvar för en urngrav och där en minneslund upplevs för anonym. Anhörig kan närvara vid gravsättning i askgravlund.

Urnbegravning

Tid för gravsättning av urna kan man boka själv hos bokningsavdelningen 08-540 845 24 eller via en begravningsbyrå. Om man inte vill närvara kan man i stället boka en tid när kyrkogårdsvaktmästare gravsätter utan att anhöriga deltar. Urnsättning måste ske inom ett år efter dödsfallet.

Urnsättning sker aldrig utan samråd med anhöriga.

Den som är utsedd till gravrättsinnehavare får ett gravbrev när gravsättning
har ägt rum, oavsett om man varit närvarande eller inte.

Kistbegravning

En kistbegravning kan avslutas vid gravplatsen eller i ceremonilokalen. I det första fallet sker gravsättning som en del av begravningsceremonin i närvaro av de anhöriga. I det andra fallet sker gravsättningen vid ett senare tillfälle, där de anhöriga får välja om de vill närvara eller inte.

Spridning av aska på annan plats än begravningsplats

För att få strö ut aska efter avliden på annan plats än allmän eller enskild begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Begravningsplats & kyrkogårdar

Här kan du läsa om begravningsplatserna som finns inom Österåkers pastorat.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Gravskötsel: Kyrkogårdsexpeditionen: 08-540 845 78
Telefontid vardagar: 09.00–15.00

Gravskick: Kyrkogårdsexpeditionen: 08-540 845 55
Telefontid vardagar: 09.00–12.00, 13.00-15.00

Gravsättning: Kyrkogårdsexpeditionen: 08-540 845 55
Telefontid vardagar: 09.00–12.00, 13.00–15.00

Bokning av gravsättning: 08-540 845 24
Telefontid måndag–onsdag samt fredag 09.00–15.00, torsdag 10.30–15.00. Stängt för lunch 12.00–13.00.

Garnsvikens begravningsplats, Sundtorpsvägen 38
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 77 eller 08-540 845 74

Österåkers kyrkogård, Össebyvägen 70
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 16 eller 08-540 845 80

Östra Ryds kyrkogård, Östra Ryds kyrkväg 21
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 39 eller 08-540 845 36

Ljusterö kyrkogård, Mellansjövägen 45
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44 

Roslags-Kulla kyrkogård, Roslagsvägen/Rialavägen
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44