Foto: Maria Svensk

Gravregler – ett gemensamt ansvar

Det är kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans med gravrättsinnehavarna har ansvaret för vård och skötsel av kyrkogårdarna.

Gravregler – ett gemensamt ansvar

Det är kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans med gravrättsinnehavarna har ansvaret för vård och skötsel av kyrkogårdarna. Varje gravrättsinnehavare ansvarar för sin grav medan kyrkogårdsförvaltningen sköter övriga delar av kyrkogården/begravningsplatsen.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs – se 7 kap.§ 3 begravningslagen. Om gravplatsen blir uppenbart vanvårdad kan den enligt lag återtas.

Allmänna regler

Kyrkogården är de dödas vilorum och en plats för eftertanke, vi ber er därför att respektera gravfriden och iaktta stillhet.

Gångvägar är endast avsedda för fotgängare samt transport av rörelsehindrade.

Hundar får följa med om de är kopplade samt under uppsikt.

Tänk på att inte gå i planteringar, på andras gravplatser eller områden som kan skadas.

Vänligen återställ vattenkannor och andra redskap samt släng sopor och kompost i för ändamålet avsedda kärl.

Gravregler

Innan upprättande av gravanordning sker, samt vid förändringar på sådan, skall ritning lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande. (7 kap. § 27 begravningslagen)

Storlek på gravanordning, gravsten etcetera får vara högst 80x80 cm vid kistgravplats och 70x70 cm vid urngravplats.

Rabatt vid kistgrav får vara högst 80 cm bred och 50 cm lång.

Rabatt vid urngrav får vara högst 70 cm bred och 50 cm lång.

Förvaltningens aluminiumkors är till för att anhöriga ska hitta graven den första tiden samt att gravstensfirman ska veta var gravanordningen ska monteras. Denna markering tas bort efter ett år.

För ram runt planteringsyta gäller att ramen består av högst tre delar, samt att den hålls inom gravrabattens yta.

Plantering av vedartade växter såsom exempelvis tuja, rhododendron, en och rosor är ej tillåtna då dessa är mycket vattenkrävande, kan bli för storväxta, svårskötta och inverka på gravanordningar samt störa kringliggande gravar.

Inga nya stenramar på nya gravrätter medges, då detta orsakar begränsad framkomlighet vid förvaltningens arbete med till exempel jordbegravning.

Klipp eller trimma gräskanterna närmast planteringsrutan och gravstenen regelbundet.

Den del av gravplatsen som utgörs av gräsyta ska vara helt fri från smyckning och lösa föremål, så även ytan bakom och bredvid gravanordningen. Av arbetsmiljöskäl är det absolut inte tillåtet att använda föremål av glas, keramik, porslin, metall och lösa stenar som dekoration på gravytan eller på gravstenen. Detta kan utföra risk och skada för personal och arbetsredskap på kyrkogården.

Under perioden 30 september till 1 april är det tillåtet att placera ut gravlyktor. Om lyktorna står kvar utöver denna tid utgör de ett hinder vid arbetet på kyrkogården och kommer därför att tas bort av kyrkogårdsförvaltningens personal och placeras på ett upphämtningsställe. Någon märkning av de borttagna gravlyktorna kommer ej att ske. Efter midsommar går ej avhämtade lyktor till återvinning.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ej för förlust eller skada på privat egendom som placerats på gravplatsen.

Vid askgravlund och minneslund får endast blommor i vaser användas. Vid minneslunden på Garnsvikens begravningsplats får snittblommor placeras på stenplattan i mitten av minneslunden. Ljus placeras endast på avsedda platser. Marschaller är inte tillåtna.

Blommor efter begravningsgudstjänsten får ej läggas i minneslund eller askgravlund.

Kyrkogårdsförvaltningen äger rätt att avlägsna vissnade blommor och rester av gravljus samt otillåtna dekorationer som till exempel plastblommor, porslinsfigurer, glas, leksaker och så vidare.

Dödsboet är skyldigt att inom sex månader efter att en gravrättsinnehavare avlidit utse och anmäla ny gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen.

Snittblommor och kransar får placeras ut på gravarna under hela året. Vaser finns att låna på kyrkogårdarna. 

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Gravskötsel: Kyrkogårdsexpeditionen: 08-540 845 78
Telefontid vardagar: 09.00–15.00

Gravskick: Kyrkogårdsexpeditionen: 08-540 845 55
Telefontid vardagar: 09.00–12.00, 13.00-15.00

Gravsättning: Kyrkogårdsexpeditionen: 08-540 845 55
Telefontid vardagar: 09.00–12.00, 13.00–15.00

Bokning av gravsättning: 08-540 845 24
Telefontid måndag–onsdag samt fredag 09.00–15.00, torsdag 10.30–15.00. Stängt för lunch 12.00–13.00.

Garnsvikens begravningsplats, Sundtorpsvägen 38
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 77 eller 08-540 845 74

Österåkers kyrkogård, Össebyvägen 70
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 16 eller 08-540 845 80

Östra Ryds kyrkogård, Östra Ryds kyrkväg 21
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 39 eller 08-540 845 36

Ljusterö kyrkogård, Mellansjövägen 45
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44 

Roslags-Kulla kyrkogård, Roslagsvägen/Rialavägen
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44