Foto: Maria Svensk

Gravregler – ett gemensamt ansvar

Det är kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans med gravrättsinnehavarna har ansvaret för vård och skötsel av kyrkogårdarna.

Gravregler – ett gemensamt ansvar

Det är kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans med gravrättsinnehavarna har ansvaret för vård och skötsel av kyrkogårdarna. Varje gravrättsinnehavare ansvarar för sin gravrätt medan kyrkogårdsförvaltningen sköter de allmänna ytorna på kyrkogård och begravningsplats.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick, bland annat att den hålls fri från ogräs och att gräskanter närmast sten och rabatt klipps regelbundet (se 7 kap 3 § i Begravningslagen). Om gravplatsen är uppenbart vanvårdad kan den enligt lag återtas.

Allmänna regler

Kyrkogården är de dödas vilorum och en plats för eftertanke. Vi ber er därför att respektera gravfriden och iaktta stillhet.

Hundar får gärna följa med om de är kopplade och under uppsikt.

Onödigt beträdande av gravplatser och planteringar ska undvikas.

Låna gärna vattenkannor och redskap, men tänk på att ställa tillbaka dessa på avsedda platser.

Släng sopor och kompostmaterial i för ändamålet avsedda kärl.

Gravregler

Innan gravanordning (gravsten, kors, gravram) monteras eller förändras måste ritning lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande (begravningslagen 7 kap 27 §).

Gravanordning ska utformas i enlighet med bestämmelser för respektive gravkvarter.

Rabatt vid kistgrav bör vara högst 80 centimeter bred och 50 centimeter lång. Rabatt vid urngrav bör vara högst 70 centimeter bred och 50 centimeter lång.

Kyrkogårdsförvaltningens aluminiumkors är till för att anhöriga ska hitta graven första tiden och för att gravstensfirmor ska veta var gravanordningen ska monteras. Denna markering tas bort efter två år.

Plantering får endast ske på den yta som hör till graven. Plantera ej växtsorter som kan inkräkta på intilliggande gravars område.

Ytan bakom gravsten förvaltas av kyrkogården och ska hållas fri från smyckning och lösa föremål.

Föremål av glas och lösa småstenar bör inte förekomma på gravarna på grund av säkerhetsskäl och kan komma att tas bort om de utgöra fara.

Perioden 1 oktober–31 mars är det tillåtet att placera ut gravlyktor. Om lyktorna står kvar utöver denna tid utgör de ett säkerhetshot och försvårar arbetet på kyrkogården. Lyktorna kan därför komma att flyttas längre in i rabatten eller tas bort och förvaras på ett upphämtningsställe.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ej för förlust eller skada på privat egendom som placerats på kyrkogården.

Vi avråder kraftigt från marschaller på grund av brand- och säkerhetsskäl och för att dessa riskerar att sota ner gravstenar och mark.

Snittblommor och kransar får placeras ut på gravarna under hela året. Vaser finns att låna på kyrkogårdarna.

Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att vårda gravar och plantera blommor. Välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen för prisuppgift.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Gravskötsel: Kyrkogårdsexpeditionen: 08-540 845 78
Telefontid vardagar: 09.00–15.00

Gravskick: Kyrkogårdsexpeditionen: 08-540 845 55
Telefontid vardagar: 09.00–12.00, 13.00-15.00

Gravsättning: Kyrkogårdsexpeditionen: 08-540 845 55
Telefontid vardagar: 09.00–12.00, 13.00–15.00

Bokning av gravsättning: Österåker, Östra Ryd, Åkersberga, Garnsviken: 08-540 845 24 måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 9.00–12.00, torsdagar kl. 13.00–15.00
Ljusterö, Roslags-Kulla: 08-540 845 52 onsdagar och fredagar kl. 10.00–12.00

Garnsvikens begravningsplats, Sundtorpsvägen 38
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 77 eller 08-540 845 74

Österåkers kyrkogård, Össebyvägen 70
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 16 eller 08-540 845 80

Östra Ryds kyrkogård, Östra Ryds kyrkväg 21
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 39 eller 08-540 845 36

Ljusterö kyrkogård, Mellansjövägen 45
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44 

Roslags-Kulla kyrkogård, Roslagsvägen/Rialavägen
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44