Foto: Charlotta Backström

Gåvor

Ge en annan människa nya möjligheter i livet eller stöd i rätt tid. Ditt bidrag gör skillnad i vårt internationella arbete för rättvisa, utveckling och stöd i katastrofer. Tack för din gåva

Blomsterfond/Hjälpfond för medmänniskor i temporär kris

Denna fond riktar sig främst till barn vars förälder/föräldrar lever med en ansträngd ekonomi, till exempel på grund av arbetslöshet, längre sjukskrivning eller liknande. Marginalerna kan vara knappa och det behövs inte alltid så stora medel för att hjälpa i en pressad situation och inge lite hopp. För att kunna hjälpa dessa medmänniskor behöver vi nu fylla fonden med ekonomiska medel.

Vill du vara med och skänka ett bidrag?

Betala in valfri summa på något av följande sätt:

•Bankgiro 5563-1329. Märk inbetalningen ”Blomsterfonden”

•SWISH-nummer 123 516 61 29 och skriv "blomsterfonden" i meddelandefältet

 

Mjölkprojektet i Tanzania

Målet är att skolbarnen ska få två glas mjölk i veckan för att kunna utvecklas och lära sig bättre i skolan. Gåvor till förmån för mjölkprojektet i Tanzania tas tacksamt emot på Österåker-Östra Ryds församlings bankgirokonto 5563-1329. Märk talongen Moshi/mjölkprojektet eller via SWISH-nummer 123 516 61 29 och skriv "mjölkprojektet" i meddelandefältet.

Svenska kyrkans internationella arbete

Varje människa kan förändra sitt liv, om rätt förutsättningar finns. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv! Ge din gåva via SWISH-nummer 123 516 61 29 och skriv "internationellt" i meddelandefältet.

Veckans kollekt

• Kollekt Österåker-Östra Ryds församling: SWISH-nummer 123 501 53 18 och skriv "kollekt" i meddelandefältet

• Kollekt Ljusterö-Kulla församling: SWISH-nummer 123 262 02 76 och skriv "kollekt" i meddelandefältet

Du hittar veckans kollektändamål vid respektive gudstjänst i kalendern >>

Gåvor i form av kläder

Har du begagnade kläder som kan återanvändas eller återvinnas så lämna dem gärna i Human Bridge insamlingsbehållare på Skolvägen (på gaveln av Åkersberga kyrka) eller lämna in till Berga Second Hand på Smedbyvägen 6.

Läs mer om Human Bridge>>
Länk till Berga Second Hand>>

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.