Meny

Frälsarkransen – pärlor för livet

Frälsarkransen är ett vackert armband – och ett radband. Den består av 18 pärlor där varje pärla har sin egen betydelse. Frälsarkransen är en hjälp för många att hantera livet i vardagen, att utforska sin andliga längtan samt vara en väg in i den kristna tron.

Frälsarkransen skapades av biskop Martin Lönnebo. Pärlorna på kransen ser olika ut och symboliserar olika saker. Kransen går att använda på olika sätt. Man kan hålla den i handen, rulla pärlorna och tänka på vad de betyder. Med hjälp av pärlorna kan du få vägledning till meditation och hitta fokus på det som är viktigt i ditt liv.

Varje pärla symboliserar en aspekt av livet

Frälsarkransen är ett redskap för bön och meditation. Den består av Gudspärlan, Tystnadspärlorna, Jagpärlan, Doppärlan, Ökenpärlan, Bekymmerslöshetspärlan, Kärlekspärlorna, Hemlighetspärlorna, Nattens pärla och Uppståndelsepärlan.

Gudspärlan – en guldfärgad pärla

Den hemlighetsfulla närvaron. Symboliserar Gud och är armbandets början och slut.

Tystnadspärlor – sex avlånga pärlor

För ordlöst fokus. Är menad att ge en stunds tystnad i den stressiga vardagen.

Jagpärlan – en liten vit pärla

Påminner om att se sig själv som värdig och ansvarfull. Är menad att flytta medvetenheten om sig själv in i ett sammanhang där Gud finns.

Doppärlan – en större vit pärla

Är menad att föra tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.

Ökenpärlan – en sandfärgad pärla

För andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta och sant liv.

Bekymmerslöshetspärlan – en blå pärla

Om evighetsnuet. Är menad att påminna om det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.

Det är viktigt att inte göra det svårt eller kravfyllt, för då kommer man sluta använda den eller också blir det en ny börda. Och sådan har vi redan nog av.

Martin Lönnebo

Kärlekspärlorna – två röda pärlor

Berör försoning. Är menade att symbolisera två sorters kärlek. Kärleken man får och kärleken man ger.

Hemlighetspärlor – två små vita pärlor

För personliga böner, dina innersta drömmar. Är menade att fyllas med personlig betydelse, hemligheter mellan dig och Gud.

Hemlighetspärlan - en grön pärla

Hemlighetspärlan med en nyans av grönt talar om medmänsklighet, natur och miljö. Grönt är också diakonins färg.

Nattens pärla – en svart pärla

Är menad att påminna om döden och livets kriser.

Uppståndelsepärlan – en större vit pärla

Hoppet och livets förnyelse. Är menad att peka på livets förnyande. Uppståndelsepärlan är även hoppets pärla.

 

Så kan du använda frälsarkransen

Frälsarkransen är inte påstridig, den bara finns där och kan användas på många sätt. Hitta din egen vänskap med Frälsarkransen.

En pärla i taget

Stanna upp en kort stund. Välj den pärla som passar dig bäst just nu, håll i den och låt dig inspireras eller tröstas.

Närvaro

Håll i Gudspärlan och ana ett djup som inte går att nå med ord.

Tystnad

Bli stilla, låt dina fingrar möta någon av tystnadspärlorna.

Dagens pärla

Välj en pärla för dagen och reflektera över den då och då under dagen.

VÅR FADER

Använd kransen för att be Herrens bön

 

Frälsarkransen finns här

Köp Frälsarkransen till dig själv eller som en present, kanske som en fin dopgåva, hos oss i Åkersberga kyrka på Bergavägen 13.

Genom att ladda ner appen Frälsarkransen™ från Verbum Förlag AB, kan du alltid bära med dig en egen personlig version av armbandet Frälsarkransen i mobilen, och läsa om de olika pärlorna. Med hjälp av appen kan du utnyttja vardagens små tillfällen att hitta inre ro och fokus i ditt liv, mitt i en hektisk tillvaro.

 

Läs mer om Frälskarkransen här>>