Foto: Remus Kotsell

Fornlämningar vid Österåkers kyrka

Runt om Österåkers kyrka finns spår från svunna tider, bland annat en bosättning från yngre stenåldern samt lämningar från vikingatid.

Läs Rolf Ekelunds, filosofie magister och skribent, debattartikel om att kyrkorna ska bli bättre på att berätta om historian kring kristendomens inträde i vårt land under 1000-talet. I artikeln nämner han det arbete som Österåkers pastorat tillsammans med honom har gjort med fornminnesskyltar kring Österåkers kyrka med omnejd.

The historic area around Österåker church