Foto: Remus Kotsell

Fornlämningar vid Österåkers kyrka

Runt om Österåkers kyrka finns spår från svunna tider, bland annat en bosättning från yngre stenåldern samt lämningar från vikingatid.

The historic area around Österåker church