Foto: Ellinore Nilsson

Föreningsbigård – ”en skänk från ovan”

Tillsammans med Österåkers biodlarförening anlägger vi en biodling med tre bikupor vid Österåkers kyrka. Det första spadtaget togs den 4 mars och förhoppningen är att kuporna är på plats kring månadsskiftet april–maj.

Den 4 mars tas de första spadtagen där biodlingen kommer att vara. Foto: Ellinore Nilsson
För att marken ska bli helt plan flyttas den jord som grävs upp. Foto: Ellinore Nilsson

Den 4 mars togs det första spadtaget i projektet. Bikuporna ska stå i en hexagonform, en yta med sex hörn, som är ungefär 15–20 kvadratmeter stor.

– Utöver biodlarföreningens tre kupor kommer Österåkers pastorat att ha en egen ”kyrkkupa” i form av en liten kyrka med tillhörande prästgård. Välkomna att besöka biodlingen när den är invigd, säger Sara Annmo som är miljösamordnare på Svenska kyrkan Österåker.

Första etappen i arbetet innebär grävande för att jämna ut marken där kuporna ska stå. Därefter ska man täcka det utgrävda området med grus och sedan bygga bänkar som kuporna kommer att stå på. Till sist kommer själva kuporna och bina på plats. Förhoppningen är att invigningen äger rum i slutet av april eller början av maj.

Jord hälls ut på ytan ... Foto: Ellinore Nilsson
... och sprids ut så att marken där kuporna ska stå är plan ... Foto: Ellinore Nilsson
... och så att grus till slut kan strös ut. Foto: Ellinore Nilsson

100 år gammal förening

Österåkers biodlarförening ingår i Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR, som är en intresseorganisation för landets biodlare. Österåkers biodlarförening har omkring 100 medlemmar, men hoppas att fler vill ansluta sig till följd av det här samarbetet.

Föreningen grundades den 25 mars 1917 av förskolläraren och kantorn Konrad Ekman. Han var ordförande i 36 år, fram till sin bortgång år 1953.

Medlemmarna i biodlarföreningen var jordbrukare, trädgårdsmästare, fiskare och andra personer med liknande yrken och de hade säkerligen biodling som extra tillskott till försörjningen.

– Vi hoppas att så många som möjligt av föreningsmedlemmarna kommer att ta vara på möjligheten att vara med på biodlingsaktiviteter kring vår föreningsbigård, säger Ingegerd Metz som är Österåkers biodlarförenings ordförande.

Del av Svenska kyrkan Österåkers miljöarbete

Den 1 januari 2020 inledde vi i Österåkers pastorat vårt miljöarbete för att på sikt bli diplomerade enligt Svenska kyrkans eget miljöledningssystem. Diplomeringen går ut på att vi ska minska vår miljöpåverkan och bli mer medvetna, att vi ska utföra förebyggande åtgärder och effektivisera vår verksamhet för att minska behovet av energi, råvaror och därmed minska avfallsmängden.

– Att samarbeta med Österåkers biodlarförening, genom att bygga och driva en biodling, är en del i vårt miljöarbete. Förutom att vi kan skörda honung kommer djur och natur att dra fördelar av honungsbina, säger Sara Annmo.

Bikupa nummer två. Foto: Ellinore Nilsson

Bina pollinerar både vilda växter och odlade grödor, enligt SBR. Den ökade frukt- och frösättning som blir en följd av binas pollineringsarbete förbättrar villkoren för både fåglar, däggdjur och andra insekter. I många fall kan även vi människor direkt dra nytta av den ökade fruktsättningen bland de vilda växterna. Goda skördar av både hallon och blåbär är ett exempel.

Även om binas verksamhet vanligen sätts i samband med honung, är det ändå pollineringen som är deras stora bidrag till vårt folkhushåll. Värdet av pollineringen överstiger kanske tiofalt värdet av den honung som produceras. Detta värde tillfaller inte i första hand de svenska biodlarna, utan hela det svenska folket. Och hur skulle våra sommarängar se ut om inte bina fanns?

– Att kunna vara en del av Österåkers pastorats miljö- och klimatarbete är fantastiskt, inte bara för att våra bin kommer att hjälpa till med pollinering av Österåkers kyrkas mark- och parkområden utan även att vi som förening kommer att kunna bidra till att Österåkers kyrkas personal ökar sitt kunnande och kan delta i biodlingen, säger Ingegerd Metz.

– Det är redan flera av kyrkogårdsarbetarna som har anmält sitt intresse och ska gå en kurs i biodling, berättar Sara Annmo.

Samarbetet innebär en träffpunkt för biodlarna

Redan i höstas träffades medlemmar som anmält intresse för att hjälpa till med själva etableringen. Man började redan då att med göra ritningar och planera för bikuporna. Sedan snön har försvunnit har kontakten mellan de engagerade medlemmarna återupptagits och man har startat det praktiska arbetet på plats vid Österåkers kyrka samt köpt in och målat bikuporna.

– Även om biodlingen ännu inte är igång har vi redan det som vi aldrig tidigare haft – en central träffpunkt. Vi biodlare gläds åt att kunna få ett ”nav” för vår förening där vi kan träffas och surra om bin och biodling och utbyta allehanda tips, knep och erfarenheter, säger Ingegerd Metz.

Intresset för biodling ligger helt rätt i tiden, enligt Ingegerd Metz:

– Eftersom vi är utomhus och såklart håller det upptränade hygieniska avståndet till varandra är biodling ett coronaanpassat intresse. Fikatermosen och kanske någon hemmagjord honungskaka är en självklar och viktig ingrediens när vi ses – det är helt enkelt hög mysfaktor!

Tillsammans kommer de att hjälpas åt med driften av biodlingen, att ordna medlemsaktiviteter och inte minst planera tillfällen då kommunens medborgare bjuds in och får lära sig mer om bin och biodling.

– Den här bigården är viktig för att sprida kunskap och intresse för de livsviktiga bina, att kunna lära av varandra och på så sätt öka kvaliteten i vår lokala bihållning och inte minst skapa en gemensamskap inom denna fantastiska hobby, tillägger Elisabeth Dahlqvist som är suppleant i Österåkers biodlarförening.

Bigården en skänk från ovan

Utifrån ett föreningsperspektiv blev detta samarbete en unik historisk möjlighet för Österåkers biodlarförening.

– Att etablera en föreningsbigård var inte alls planerat utan kom mer som en ”skänk från ovan” våren 2020 när vi blev kontaktade av kyrkan. Det vi först såg framför oss var möjligheten till en mötesplats där både nya och erfarna medlemmar kunde träffas, utbyta kunskap och erfarenheter och inte minst kunna ”surra om” bin och biodling – som är vårt gemensamma intresse, berättar Ingegerd Metz.

Dessutom fick projektet bidrag från Österåkers kommun som årligen delar ut pengar till initiativ inom miljö- och klimatområdet.

– Tack vare bidraget från kommunen kan vi etablera en så stor föreningsbigård som vi önskat, säger Ingegerd Metz.

Väder och vind påverkar skörden

Enligt SBR är medelskörden för ett bisamhälle i Sverige ungefär 30 kilo honung per säsong, men den kan variera från noll till 150 kilo. Bland annat beroende på vilken flora som finns att tillgå för bina.

– Det går inte att på förhand veta hur mycket honung ett samhälle ger under en säsong. Många faktorer spelar in, till exempel väder som i sin tur påverkar både blomning och binas möjlighet att flyga ut och samla in pollen och nektar. Sjukdomar hos bina kan också leda till att samhället dör och då uteblir såklart hela honungsskörden, berättar Ingegerd Metz.

I receptionen i Åkersberga kyrka kommer man att kunna köpa honung från biodlingen vid Österåkers prästgård under sensommaren och hösten. Vi kommer också att låta församlingsbor tävla i att rita, måla eller teckna fram etiketten till våra honungsburkar. Håll utkik på vår webb eller i våra sociala medier efter mer information.

Bikuporna är på plats. Foto: Ellinore Nilsson
Bina är också på plats. Foto: Ellinore Nilsson