Ekonomi & avgifter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Österåkers pastorats verksamhet bekostas i huvudsak av medlemsavgiften. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

Kyrkoavgift

I Österåkers pastorat är avgiften för närvarande 0,71 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Riksgenomsnittet för medlemsavgiften är 1,03 procent (2019).

Kyrkoavgift, stiftsavgift och begravningsavgift ger en total avgift för medlemmarna om 98,8 öre per skattekrona i Österåkers pastorat. Den avgift just du betalar redovisas på din deklarationsblankett från Skatteverket som kommer i februari–mars varje år. Du behöver alltså inte betala in någonting själv.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och har beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift. Pastoratet är huvudman för begravningsverksamheten i kommunen och avgiften är obligatorisk. För närvarande är begravningsavgiften i pastoratet 0,253 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. 

Avgiften är gemensam på alla orter i hela Sverige där Svenska kyrkan är begravningshuvudman. Avgiften är lika för alla i Sverige (förutom i Tranås kommun och Stockholms stad).

Se film om begravningsavgiften längst ner på denna sida.

Ekonomisk utjämning

Församlingens huvudintäkt, kyrkoavgiften, reduceras genom ett ekonomiskt solidaritetssystem som innebär att rika församlingar ger till mindre rika församlingar för att Svenska kyrkan ska kunna bedriva rikstäckande verksamhet.

Som medlem gör du skillnad

En församling består av människor och deras engagemang. Som medlem ingår du i ett större sammanhang, både på hemmaplan och över hela välden. Som medlem bidrar du till att möjliggöra:

• Mötesplatser för människor i alla åldrar, alltifrån babycafé för de allra minsta, eftermiddagsaktiviteter för skolbarn, träffpunkter för tonåringar, olika aktiviteter för daglediga till utflykter och resor för pensionärer.

• Ett rikt och varierat gudstjänstliv i många olika former och i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning.

• Kostnadsfri familjerådgivning och andra former av samtalsstöd.

• Tillfällen att diskutera tros- och livsfrågor, samlevnadsfrågor, etik och moral, både i samtalsgrupper, studiecirklar och enskilda samtal.

• Genom din medlemsavgift hjälper du till att underhålla och reparera församlingens tre kyrkor som kan finnas för såväl gudstjänster som konserter, för stillhet och meditation men också för sitt symboliska och kulturella värde.

• Ett rikt och omfattande musikliv med stor kör- och konsertverksamhet.

• Kostnadsfri språkträning för alla, oavsett religion och nationalitet, som behöver utveckla sin förmåga att prata svenska via olika aktiviteter anpassade för både barn och vuxna.

• Kostnadsfritt studiestöd och läxhjälp för alla som behöver.

• Internationellt arbete. En del av församlingens budget ges direkt till arbete i andra delar av världen som Afrika och Asien.

• Att människor kan få stöd att leva ett värdigt liv, bland annat genom kyrkans sociala arbete i till exempel i sorgegrupper, i familjerådgivningen och samtalsakuten och genom stöd till utsatta och andra behövande.

• Kulturellt arbete där alla former av konstnärlig verksamhet får rum.

• Församlingens stöd till kommunens nätverk inom psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser och katastrofer.

Läs mer om medlemskapet här>>