Foto: Albin Hillert

Dopgudstjänsten

Tillsammans med prästen utformar ni dopet efter en ordning som är utgångspunkten. Ta gärna med egna förslag på sånger och dikter som ni vill framföra.

Dopgudstjänstens ordning

Dopgudstjänsten följer en särskild ordning, men det finns gott om utrymme att göra den mer personlig. 

Klicka här >>

Vattnet – dopfunten

Dopet är ett av Svenska kyrkans två sakrament, det andra är mässan/nattvarden. För att sakramentet skall bli giltigt, det vill säga bärare av det heliga till människan, behövs något som går att se och något konkret som går att ta på.

I dopet är vattnet det som är synligt och konkret och går att ta på, som går att känna, som blir bärare av det heliga till människan. Vatten är en stark symbol. Vatten kan både ge och ta liv. Vattnets symbolik i dopet är bärare av båda perspektiven. Vi får i dopet del av Guds liv, ett löfte om ett evigt liv med Gud. Men vi får också dela döden med Gud i dopet. Vi dör med Kristus från all världens synd för att också uppstå med Kristus som en ny, levande och räddad människa.

Vattnet hälls upp i en dopfunt, i en skål. Förr stod dopfunten vid ingången till kyrkan, detta för att visa att vägen in i kyrkan, in i det som man tänkte var paradiset, gick via dopet, via dopfunten.

Dopklänningen

Dopet är Guds sätt att säga – du är älskad precis som du är

Dopklänningar finns i många modeller och utföranden. Vill du låna klänning av oss så går det bra.

Ofta är den vit till färgen och den vita färgen är uppståndelsens, festens och livets färg. Av tradition döps de flesta små barn i vit dopklänning, men du väljer själv om det passar er, eller om barnet ska ha andra kläder.

Klänningen är lång, vilket har en symbolisk mening. När vi döps välkomnas vi in i Guds familj. Vi "kristnas" och har nu hela livet på oss att växa i tro, erfarenhet och kunskap. Församlingen finns till stöd för den nydöpte och så småningom har vi vid konfirmationen växt i dopklänningen så pass att den är lagom lång. Då har vi fått möjlighet att lära mer, att växa i tro och själva ta ställning.

Namngivningen

Dopet ger oss inte vårt namn. Vi får våra namn genom en godkänd inskickad blankett till Skattemyndigheten. Därför frågar prästen vid dopet, när det gäller ett spädbarn: Vilket namn har ni givit ert barn? När det gäller en vuxen: Vilket är ditt namn?

Barnets namn är viktigt i dopet för det personliga tilltalet. Namnet uttalas vid dopet som en bekräftelse på att nu kallas just denna person att höra till Guds familj.

Läs mer om namngivning och dop här>>

Handpåläggning

Vid dopet lägger prästen och eventuellt anhöriga/vänner/faddrar en hand på dopkandidatens huvud och prästen ber:

"Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hans/hennes namn i livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus nu och alltid."

En bön om att allt ont skall få ge vika för det som är gott. Människan har båda krafterna inom sig. Denna bön sätter ord på att både ont och gott finns och att människan föds med förmågan att göra både ont och gott. Må det goda vara starkast.

Upplyftande av barnet

Prästen lyfter ibland upp barnet. Upplyftandet kan symbolisera uppståndelsen ur dopgravens vatten, från död till liv med Kristus.

Upplyftandet kan också göra välkomnandet tydligt; här är en ny människa, en ny medlem i Guds familj, vi är glada att du finns. Välkommen, lilla barn! 

Psalmer & musik – dop

Tillsammans med präst och musiker är ni välkomna att prata om psalmer och musik vid dopet. Här får ni förslag på psalmer och lite bra ”att tänka på” när det gäller musiken.

Att minnas dopdagen

Att uppmärksamma årsdagarna av dopet kan vara ett sätt att påminna sitt barn och sig själv om dopets gåva. Ni blir även inbjudna till att hämta barnets dopängel vid en speciell gudstjänst.

Kollage dopklänningar

Dopklänningar

Det finns möjlighet att låna dopklänning vid barndop i församlingen, utan kostnad. Band finns i olika färger. Kontakta oss och boka önskad klänning.