Foto: Kristin Lidell

Diakoni – omsorg om medmänniskan

Kyrkans sociala arbete kallas för diakoni. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakonin ersätter inte något annat stöd i samhället men kan vara ett komplement och en brygga till myndigheter.

Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck.

Vad gör en diakon?

Diakonen är en naturlig länk mellan kyrka och samhälle och samarbetar med myndigheter, kommuner och ideella organisationer. En diakon är en person som har särskild utbildning och ansvar för att leda, inspirera och utveckla församlingens diakonala uppdrag. Diakonen avger ett livslångt löfte när biskopen viger personen till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan och diakonen har tystnadsplikt.

Diakoner har gröna skjortor och bär Diakonemblemet. Korset i emblemet står för Kristus den levande och uppståndne. Ringen för helhet och världsvid gemenskap. Duvan för den Helige Ande men också Noas Duva som återvände med en olivkvist i näbben och tände hoppet om att ännu en gång få börja om.  

En kort sammanfattning av vad en diakon har kunskap om kan uttryckas så här:

  • Den enskilde individen, särskilt när det gäller reaktioner och känslor i utsatta livssituationer och olika livskriser.
  • Hur människor fungerar i relation till andra.
  • Hur samhället fungerar.
  • Vilken betydelse kyrkan och den kristna tron kan ha för den enskilde och för samhället.


Arbetsuppgifterna för en diakon är många och skiftande men består i stora drag av följande:

  • Diakonalt fältarbete bland enskilda människor i form av samtalsstöd i särskilda krissituationer, själavård och bistånd vid myndighetskontakter.
  • Samordning av volontärinsatser i församlingens diakonala verksamhet.
  • Inbjudan till gemenskapssamlingar som öppet hus, soppluncher, julaftonsfirande med mera.

Diakon Maria gör själavårdspromenader

Det sa pang och så slog en pandemi ner på jorden. Den innebär förändringar av olika stor omfattning för alla i samhället. För Maria Skogh, diakon i Österåkers pastorat, har arbetet förändrats på flera olika sätt.