Begravningsplats & kyrkogårdar

Här kan du läsa om begravningsplatserna som finns inom Österåkers pastorat.

Begravningsplats

Garnsvikens begravningsplats

En kilometer väster om Österåkers kyrka ligger församlingens senast anlagda begravningsplats – Garnsviken – med både gravar och minneslund. Här finns även ett kapell som används i samband med urnsättningar.

I en stilla skogsglänta ligger minneslunden på Garnsvikens begravningsplats. Här grävs askan ned på omärkt plats. På Garnsviken finns även en minneslund för spridning av aska på omärkt plats. Anhöriga får ej närvara vid nedsättningen. Här finns inga gravstenar. Blommor och ljus placeras på anvisad gemensam plats.

Adress: Sundtorpsvägen 38 (vid beställning av färdtjänst)
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 77 eller 08-540 845 74

Kyrkogårdar

Österåkers kyrkogård

Vid Österåkers kyrka finns en kyrkogård. I den östra delen av kyrkogården finns en minneslund med en vacker damm som genomströmmas av en naturlig bäck samt en askgravlund med minnesstenar.

I askgravlunden på Österåkers kyrkogård grävs den avlidnes aska ned på en omärkt plats. Anhöriga får närvara vid nedsättningen. En bronsplatta med den avlidnes namn sätts upp på en av minnesstenarna som finns i anslutning till askgravlunden. Blommor och ljus placeras på anvisad gemensam plats.

Adress: Össebyvägen 70 (vid beställning av färdtjänst)
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 16 eller 08-540 845 80

 Läs mer om Österåker kyrkas kyrkogård >>

Östra Ryds kyrkogård

Vid Östra Ryds kyrka finns en kyrkogård. I den östra delen av kyrkogården finns en minneslund med vacker utsikt över fälten och Kyrkviken.

I minneslunden grävs askan ned på omärkt plats. Anhöriga får ej närvara vid nedsättningen. Här finns inga gravstenar. Blommor och ljus placeras på anvisad gemensam plats.

Adress: Östra Ryds kyrkväg 21 (vid beställning av färdtjänst)
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 39 eller 08-540 845 36

Läs mer om Östra Ryds kyrkas kyrkogård>>

 

Roslags-Kulla kyrkogård

Kyrkogården, och kyrkan omges av en vacker bogårdsmur som började uppföras år 1715. Innanför muren är kyrkogården belägen. I dagsläget finns här 604 gravplatser och ligger vid Roslagsvägen/Rialavägen.

I direkt anslutning till kyrkogården finns minneslunden som invigdes år 1990. I minneslunden erbjuder församlingen plats till alla som önskar.

Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44 

Läs mer om Roslags-Kulla kyrkogård >>

 

Ljusterö kyrkogård

Ljusterö kyrkogråd finns innanför en vacker bogårdsmur. I dagsläget finns här 1146 gravplatser. I anslutning till kyrkogården ligger minneslunden och ett kapell.

Adress: Mellansjövägen 45
Kyrkogårdspersonal: 08-540 845 44

Läs mer om Ljusterö kyrkogård >>

 

En öppen grind.

Kyrkogårdsförvaltning

Det är kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans med gravrättsinnehavarna har ansvar för vård och skötsel av kyrkogårdarna. Om du vill ha hjälp med att sköta en gravplats kan du beställa gravskötsel genom oss.

Målad av Elsy Blomster Foto: Elsy Blomster