Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Österåker Besöksadress: Bergavägen 13, 18421 Åkersberga Postadress: Box 46, 18421 Åkersberga Telefon:+46(8)54084500 E-post till Svenska kyrkan i Österåker

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsavgift

Alla oavsett religion, både medlemmar och icke medlemmar i Svenska kyrkan, betalar via skattsedeln en begravningsavgift. Denna ska inte förväxlas med den kyrkoavgift som alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar.

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst.

Alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar samma avgift. Avgiftssatsen för den enhetliga begravningsavgiften för 2018 är 24,6 öre per hundralapp. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige, utom i Stockholm stad och Tranås kommun.

Demokratiskt fattat beslut

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet. Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Detta går begravningsavgiften till

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för

Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
Transporter efter bisättning
Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
Kremering
Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
Gravplats i 25 år
Skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan ingår detta i kyrkoavgiften

Information om och planering av begravningsgudstjänsten
Samtal med anhöriga inför begravningstalet
Begravningsgudstjänst i kyrkan med präst, kyrkomusiker och vaktmästare
Processionsbärning av kistan
Kontakt med sorgehuset 
Tacksägelse i samband med gudstjänst
Samtal bland annat i sorgegrupp/"Leva-vidare-grupp" eller enskilda samtal


Dödsboets kostnader

Kista och eventuell urna
Svepningsarbete
Transport till bisättningslokal
Extra musik och sång vid begravningsceremonin
Dödsannons
Blommor
Förtäring vid begravning eller minnesstund
Gravsten
Bouppteckningskostnader
Begravningsbyrå

Begravningsbyrå

Många väljer att ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med de praktiska detaljer kring begravningen som till exempel köp av kista, urna, transport och annonsering. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill ta begravningsbyråns tjänster i anspråk.

Upplåtelse av gravplats

Alla folkbokförda i Sverige har enligt begravningslagen rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år efter gravsättningen. I samband med ny gravsättning i en äldre grav förlängs gravrättstiden 25 år utan kostnad.

Vanligast är att gravsättningen sker på den ort där den avlidne varit folkbokförd. Men det kan finnas möjlighet att få en gravplats på annan ort, det är dock ingen rättighet man kan kräva. Den lokala huvudmannen för begravningsverksamheten tar emot andra församlingars folkbokförda om man bedömer att man har möjlighet och plats.