Foto: Gustaf Hellsing

Begravning

Döden är en del av livet. Vi vet att det är så, även om vi kanske ogärna tänker på det. Därför kommer ofta bortgången av en närstående som en chock för oss. Begravningen är en viktig ceremoni där vi får tillfälle att hedra och ta farväl av den avlidne.

Begravningen är ett avsked. Det är viktigt att få sörja tillsammans och finna tröst i löftet om ett evigt liv. Begravningsgudstjänsten fungerar som en ritual för avskedet. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Österåkers pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i Österåkers kommun.

Vi har fem begravningsplatser, dessa ligger vid Östra Ryds kyrka, Österåkers kyrka, Garnsviken, Roslags-Kulla kyrka och Ljusterö kyrka.

Begravningsverksamheten styrs av och drivs i enlighet med begravningslagens föreskrifter. Verksamheten ska uppfylla begravningslagens krav på en värdig och effektiv begravningsverksamhet med beaktande av kravet att i rimlig grad tillgodose alla medborgares önskemål.

Begravningsavgift, lika för alla

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgiften är obligatorisk, och lika för alla.

Följande tjänster ingår i begravningsavgiften

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav 
 • transport av den avlidne från bisättningslokal till lokal för begravningsceremoni, vidare till krematorium eller begravningsplats
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoft
 • lokal för begravningsceremoni
 • personal, lokaler och maskiner för att anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser

 Läs mer om begravningsavgift >>

Skriften "Om begravning"

Här kan du läsa om hur begravning fungerar i Sverige. Du hittar även en bilaga som kan vara ett stöd för dig och dina önskemål det vill säga en möjlighet att berätta för efterlevande hur man tänker sig sin egen begravning. Hör av dig om du vill ha skriften på ett annat språk.

Ladda ner skriften "Om begravning" på svenska

Ladda ner "Om begravning" på engelska

Ladda ner "Om begravning" på arabiska

Ladda ner "Om begravning " på finska

 

Begravningsombud

Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten för alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett religion eller tro. Att huvudmännen inom Svenska kyrkan sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Begravningsombuden ska:

 • granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte används till Svenska kyrkans övriga verksamhet.
 • granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • ge förslag på vad huvudmännen kan göra för att tillgodose önskemålen från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om ombudens verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund.
 • samråda om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning tillsammans med den revisor som huvudmannen utsett.  

Begravningsombuden ska ha tillgång till alla handlingar för begravningsverksamheten. Ombuden har också rätt att delta vid huvudmännens sammanträden som rör begravningsverksamheten. Länsstyrelsen utser begravningsombud när en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten.

Begravningsombudet i Österåkers pastorat heter:
Johan Carselind och kontaktas via e-post carselind (a) tele2.se

Begravningar, bårhus och etik

Som en följd av de restriktioner som just nu gäller i landet finns en risk att anhöriga avvaktar med att boka begravning för närstående som har avlidit. Vi betonar vikten av att anhöriga så snart som möjligt tar kontakt med begravningsbyrå och fattar beslut om var och när begravningen ska ske.