Foto: Ellinore Nilsson

Att minnas dopdagen

Att uppmärksamma årsdagarna av dopet kan vara ett sätt att påminna sitt barn och sig själv om dopets gåva. Ni blir även inbjudna till att hämta barnets dopängel vid en speciell gudstjänst.

Doplöv bland höstlöv

Doplövet – en gåva vid dopet

När barnet döps får det ett vackert doplöv i glas med sitt namn som ett minne från dopet. Varje löv är unikt liksom varje barn.

Barn & unga

Vi erbjuder en bred barnverksamhet med allt från öppen förskola, babycafé, skapargrupper, lovverksamhet med mera. I våra barnverksamheter är både medlemmar och den som inte är medlem välkommen.

Tänd dopljuset

Ett enkelt sätt att minnas en dopdag kan vara att tända dopljuset. Att besöka kyrkan där dopet ägde rum, titta på dopfunten och tända ljus i ljusbäraren kan vara andra alternativ. När dopljuset är slut går det bra att hämta ett nytt i Åkersberga kyrka.

Be aftonbön

Många föräldrar väljer att be aftonbön tillsammans med sina barn. Aftonbönen kan vara ett fint sätt att avsluta dagen tillsammans. ”Gud som haver barnen kär” är en mycket känd bön, som ofta används tillsammans med barn. Psalmen ”Tryggare kan ingen vara” är också uppskattad.

Gud som haver barnen kär

se till mig som liten är

vart jag mig i världen vänder

står min lycka i Guds händer

Lyckan kommer lyckan går

Du förbliver, Fader vår.

 (Svenska psalmboken 193)

 

Tryggare kan ingen vara

än Guds lilla barnaskara,

stjärnan ej på himlafästet,

fågeln ej i kända nästet.

 (Svenska psalmboken 248:1)

 

Barnverksamhet i kyrkan

Vi erbjuder många verksamheter för barn och det finns också några grupper för barn och föräldrar tillsammans. Under rubriken Barn & unga i menyn hittar du församlingens alla verksamheter för dig och ditt barn. 

Konfirmation

Vid dopet är den vita dopklänningen alldeles för lång – en symbol för att det lilla barnet ska få växa, både kroppsligt och andligt. Vid konfirmationen har barnet vuxit i dopdräkten och konfirmandkåpan har rätt längd. Konfirmation handlar om att få sitt dop bekräftat (från ordet "confirmare"), men också den som inte döptes som barn är välkommen som konfirmand. I nästan varje konfirmationsgrupp finns ungdomar som döps under konfirmationstiden.

Ingen är för gammal eller för ung för att fundera kring sin existens och diskutera frågor som berör tro och liv. Församlingen erbjuder samtal som föregår vuxendop och konfirmation för vuxna.

Foto: Magnus Aronsson

En gåva från ett barn till ett barn

Utan skoluniform får man inte gå i skolan i Tanzania och uniformerna kostar pengar. Det finns familjer som har flera barn, men bara en skoluniform och då får barnen turas om att gå i skolan.

Ditt barns dop har gjort det möjligt för ett barn att gå i skolan – och få två glas mjölk i veckan under skoltid. En sömmerska i byn Fukeni har sytt skoluniformer av lokalt producerat tyg. De som säljer tyg och sömmerskan får en intäkt, och barnen får gå i skolan.

För varje barn som döps här i Österåkers pastorat öronmärks medel som går till skoluniformer i Tanzania. En gåva från ett barn till ett annat barn.

Läs mer om internationellt arbete här >>