Foto: Ellinore Nilsson

Andliga hållplatser vid vatten och liv

Runt om i Österåkers pastorat kommer vi snart att få se andliga hållplatser. Permakyrka är ett nystartat projekt som vill ge människor tänkvärda hållplatser med rum för tid och eftertanke där klimat och hållbarhet får stå i fokus.

Österåkers pastorat är nu i startgroparna för sitt nya projekt Permakyrka. I dagarna beviljades projektet närmare en miljon kronor från Kyrkokansliet, Svenska kyrkan på riksnivå. Syftet är att skapa andliga hållplatser runt om i Österåkers pastorat med koppling till klimat och hållbarhet. 

Sara Annmo är miljösamordnare i Österåkers pastorat och är initiativtagare till projekt Permakyrka. Hon menar att Svenska kyrkan måste vara närvarande i miljöer där människor är. 

– De andliga platserna kan vara ett sätt att nå människor där de faktiskt vistas, utanför det traditionella kyrkorummet. Det kommer att bli platser i tätorten, ute i skärgården och på andra ställen i vår stora kommun som består av både land och hav, säger Sara Annmo. Gemensamt för platserna är att de kommer att vara belägna vid olika typer av vatten.

På de andliga hållplatserna ska andakter och kunskapsfördjupning kunna ske parallellt. 

– Eftersom hållplatserna är spridda över hela pastoratet kan vi lägga en grund som kan användas i mängder av verksamheter. Det kan vara ett utflyktsmål för till exempel en församlingsutflykt, en pilgrimsvandring, eller en plats för dop, vigslar och friluftsgudstjänst. Men också som källa till insikt om just dess unika läge och förutsättningar, säger Josefin Vannérus, projektledare för Permakyrka.

Platserna ska också kunna fungera som bas för en äventyrs- eller klimatkonfirmation där ungdomarna ska kunna ta sig mellan öar, land och hav under lägerveckorna.

– Vad sägs om en utmaning för församlingsbor – att ta sig till alla hållplatser någon gång under ett års tid, säger Josefin Vannérus. 

Svenska kyrkan har som uppdrag att värna om skapelsen, vår planet. I kyrkans Färdplan för klimatet lyfts frågorna om klimat och hållbarhet fram med ’Biskopsbrevet om klimat’ som grund. Projekt Permakyrka belyser särskilt andlig och ekologisk hållbarhet och detta under etappmålet ”Klimatfrågan är kyrkans uppdrag”.

– Vi ska utforska hur det kan lyftas från att bara handla om hållbar förvaltning till att integreras i kyrkans ordinarie verksamhet. Vi måste värna om vårt jordklot och ta hand om skapelsen, för vår skull och för kommande generationer, säger Sara Annmo.

Vidare menar Sara att projektet kombinerar det andliga evighetsperspektivet med frågor om hållbarhet där man pratar om kretslopp, biotoper, vatten, liv.

– Därför väcktes tanken att varje andlig hållplats skulle ligga vid vatten. Vi har många olika typer av vatten här i Österåker. Kanal, insjö, hav, damm och kärr till exempel. Utan vatten inget liv! säger Josefin.

Varje andlig hållplats kommer att bestå av en eller att antal återbrukade gravstenar med ny inskription i form av ett bibelord eller ett annat citat. Platserna ska utformas så att de är synliga och användarvänliga.

– Förhoppningen är att ge människor en andlig upplevelse, en känsla av att vara ett med skapelsen och nära Gud. Man behöver ingen ledare med, utan ska kunna besöka dem helt på egen hand, avslutar Josefin.