Foto: Magnus Aronsson

Andakter för barn

Här finns korta ljudfiler och några filmer för flera av våra högtider, som du kan lyssna till och titta på tillsammans med barn.

Trefaldighetstiden – skapelsen

Lyssna till berättelsen om skapelsen ur Bibeln för barn.

Trefaldighetstiden – kallelsen

Trefaldighetstiden handlar om att lära känna Gud och växa som människa. Lyssna till berättelsen om åsnan som ville vara en häst.

Kristi himmelsfärd och pingst

På Kristi himmelsfärds dag lämnade Jesus jorden och till pingst blir vi påminda om att Jesus ändå finns mitt bland oss och inom oss.

När man ber kan man fundera på sådant man vill tacka för, be om hjälp om och be om förlåtelse för. Hur brukar du göra när du ber?

Här får du en bön där kroppen får vara med.

”Den gode herden”

Lyssna till berättelsen om lärkans sång och om det goda som vi har.

Därför firar vi påsk

Lyssna till berättelsen om Jesus sista måltid med lärjungarna och vad som hände när Jesus hade dött.

Jungfru Marie bebådelsedag

Lyssna till berättelsen om när Maria möter en ängel som berättar för henne att hon ska föda ett barn. Vet du vad barnet kommer att heta?

Fastetiden 40 dagar före påsk

Att fasta betyder att man säger nej till något för att kunna säga ja till något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke.

Här är en andakt för fastan anpassad för barn.

Kyndelsmäss firas i början av februari

Kyndel är ett gammalt ord som betyder ljus. Kyndelsmässodagen handlar om vad som hände när Jesus var ett litet barn och bars fram i templet av Josef och Maria.

Här är en andakt för kyndelsmäss anpassad för barn.

Se på film 

Här finns några korta filmer att titta på och prata om. De vänder sig till de yngre barnen, men ger nog kunskap även till stora barn och vuxna.