Volontär

Att vara volontär är att utföra ett uppdrag utan att vara anställd eller få lön. Det kan också kallas frivilligkraft eller idealitet. Ibland har man kraft att bära andra, och ibland behöver man bli buren. Du är välkommen som du är.

vanliga frivilliguppdrag

Traditionella kyrkliga frivilliguppdrag kan vara att ha textilansvar i en kyrka eller ordna kyrkkaffe. Det är också vanligt att hjälpa till med öppen kyrka, då kyrkorna hålls öppna för besök ett par dagar varje vår, sommar och höst.

Att vara kyrkvärd är ett förtroendeuppdrag som man tilldelas av kyrkorådet, men det börjar oftast med att någon själv anmäler intresse.

Diakoni

Diakoner kallas ibland kyrkans socialarbetare. Ett vanligt diakonalt volontäruppdrag är att gå med i en besöksgrupp. Som ensam eller sjuk kan det betyda mycket att få ett besök från någon som har tid att prata en stund.

Inom det diakonala området ryms också att dela ut julblommor till äldre, eller erbjuda någon skjuts till gudstjänst eller aktivitet.

vill du vara med och göra skillnad?

Under de närmaste åren vill Össeby församling utveckla denna verksamhet och söker fler volontärer som vill hjälpa till på olika sätt. Kanske har du en egen idé om vad du skulle vilja bidra med? Hör av dig till oss.

Per-Johan Svärd, kyrkvärdar
tel: 08-512 412 41 per-johan.svard@svenskakyrkan.se

Håkan Simonsson, diakoni och volontärsamordnare 
tel: 08-512 420 31 hakan.simonsson@svenskakyrkan.se