Vi lever alla under samma himmel

Den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan. Dagen blir startskottet för en långsiktig satsning på att göra det internationella arbetet mer känt.