Sjung med Tonfiskarna

Barnkören för dig som är mellan 4-6 år.

TONFISKARNA
Tonfiskarna är barnkören för sångglada barn i åldrarna 4-6 år. Vi sjunger sånger med fokus på lek och rörelse där vi tränar på motorik, rytmik och att sjunga tillsammans. Vi övar på onsdagar.

Onsdagar kl 16.30-17.15 i Lilla Garns skola (Gula huset mittemot Össeby-Garns kyrka).

Höstterminen börjar den 7 september 2022. 

Tonfiskarna medverkar i gudstjänsten den 4 december kl 11, i Angarns kyrka.

Körledare: Ann-Louise Wistrand, tel: 072-527 51 36

Varmt välkomna!