Samtalsträffar om Bibeln

Torsdagseftermiddagar i Angarn

Bibeln, vår bok

Samtal om kristen tro med bibeln som utgångspunkt. Vi läser högt för varandra och reflekterar kring frågor om tron på Jesus Kristus. Enkelt fika serveras. Höstens teman är Romarbrevet och Första Korinthierbrevet.

Torsdagar kl 13.30-15.00 i Angarns församlingshem alt Angarns kyrka

HÖSTENS DATUM:

23 september -
Tema: Romarbrevet

21 oktober - Tema: Romarbrevet

18 november - Tema: Första Korinthierbrevet

16 december - Tema: Första Korinthierbrevet

Kontakt och föranmälan till: Per-Johan Svärd, tel: 08-512 412 41

Varmt välkomna!