Össeby kyrkoruin
Foto: Hans Georg Wallentuinus

Össeby kyrkoruin

I ruinen firas friluftsgudstjänster, konserter, dop och bröllop

Össeby kyrka byggdes någon gång under 1300-talet på en höjd vid Garnsvikens västra strand. Fågelvägen är det bara en knapp kilometer till Össeby-Garns kyrka. 1838 övergavs kyrkan och fick så småningom förfalla. 1856 brann den stängda kyrkan ned till följd av ett blixtnedslag och kvar fanns bara en stenruin.

Med frivilliga krafter och den nybildade hembygdsföreningen, restaurerades ruinen. 1976 återinvigdes den av biskop Ingemar Ström till gudstjänstlokal under bar himmel, med cirka 100 platser. En nybyggd klockstapel installerades 1988 med "lillklocka". Mellan månaderna maj till september står ett altare och ett antal bänkar på plats för friluftsgudstjänster, dop och vigslar. Össeby kyrkoruin ligger ca 1.5 km från Brottby tätort.

Adress: Össeby kyrkoruin, Prästgårdsvägen 1, Brottby